Hopp til innhold Meny
Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Nøkkeltall

Nøkkeltall per 31.03.2017

NOK i tusen

Ref.

Q1 17

Q1 16

2016

2015

Resultatsammendrag

         
Netto renteinntekt   298 962 272 953 1 177 659 961 826
Netto provisjonsinntekt   42 098 44 103 179 924 156 716
Netto andre inntekter   5 331 -264 232 094 -11 214
Sum inntekter   346 391 316 792 1 589 677 1 107 328
           
Andre driftskostnader   -149 379 -142 084 -564 542 -568 503
Driftsresultat før tap på utlån   197 012 174 708 1 025 135 538 825
           
Tap på utlån   20 357 -8 322 -53 193 -29 010
Resultat før skatt   217 369 166 386 971 942 509 815
           
Beregnet skattekostnad   -52 576 -40 279 -182 659 -134 596
Resultat etter skatt   164 793 126 107 789 283 375 219
           
           

Lønnsomhet

         
Egenkapitalavkastning 1 13,7 % 12,3 % 18,1 % 11,3 %
Rentemargin 2 1,63 % 1,65 % 1,70 % 1,53 %
Kostnadsgrad (K/I) 3 43,1 % 44,9 % 35,5 % 51,3 %
           

Balansetall (millioner kroner)

         
Brutto utlån   67 949 58 383 63 463 56 876
Innskudd fra kunder   44 889 45 063 45 587 45 457
Innskuddsdekning 4 69,6 % 79,5 % 77,1 % 83,1 %
Utlånsvekst (brutto) siste 12 mnd   16,4 % 11,8 % 11,6 % 11,4 %
Gjennomsnittlig Forvaltningskapital 5 74 304 66 720 69 472 63 034
Forvaltningskapital periodeslutt   77 103 66 547 71 187 65 581
           

Tap og mislighold

         
Tapsprosent utlån 6 0,13 % 0,06 % 0,09 % 0,05 %
           

Soliditet

7        
Ren kjernekapital   14,5 % 14,5 % 14,9 % 14,5 %
Kjernekapital   16,1 % 16,0 % 16,3 % 16,0 %
Ansvarlig kapital   18,2 % 17,8 % 18,0 % 17,8 %
Leverage ratio   6,1 % 5,4 % 6,3 % 5,5 %
           

Aksjer

         
Resultat per aksje i perioden   1,49 1,13 7,21 3,66
Utbytte per aksje  8 n.a. n.a. 1,50 0

Referanser


1) Overskudd etter skatt (annualisert) i prosent av periodens gjennomsnittlige egenkapital
2) Sum rentenetto (annualisert) i prosent av periodens gjennomsnittlig forvaltningskapital
3) Sum driftskostnader før tap i prosent av sum driftsinntekter
4) Periodens gjennomsnittlige innskudd fra kunder i prosent av gjennomsnittlig utlån til kunder
5) Gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden
6) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån i perioden
7) Inkludert 70 prosent av periodens resultat
8) Foreslått utbytte i 2016