Hopp til innhold Meny
Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Nøkkeltall

Nøkkeltall per 31.03.2016

NOK i tusen

Ref.

Q3 16

Q3 15

Jan-sep16

Jan-sep15

Resultatsammendrag

         
Netto renteinntekt   299 858 242 431 868 330 701 483
Netto provisjonsinntekt   52 987 46 728 137 811 124 287
Netto andre inntekter   2 455 -3 122 230 977 -12 527
Sum inntekter   355 300 286 037 1 237 118 813 243
           
Andre driftskostnader   -140 206 -169 010 -423 799 -424 475
Driftsresultat før tap på utlån   215 094 117 027 813 319 388 768
           
Tap på utlån   -11 290 -7 812 -39 596 -19 869
Resultat før skatt   203 804 109 215 773 723 368 899
           
Beregnet skattekostnad   -49 704 -29 523 -134 166 -99 676
Resultat etter skatt   154 100 79 692 639 557 269 223
           
           

Lønnsomhet

         
Egenkapitalavkastning 1 13,5 % 9,9 % 20,0 % 11,9 %
Rentemargin 2 1,67 % 1,53 % 1,68 % 1,50 %
Kostnadsgrad (K/I) 3 39,5 % 59,1 % 34,3 % 52,2 %
           

Balansetall (millioner kroner)

         
Brutto utlån   61 134 55 122 61 134 55 122
Innskudd fra kunder   45 950 45 395 45 950 45 395
Innskuddsdekning 4 78,0 % 85,3 % 78,1 % 83,9 %
Utlånsvekst (brutto) siste 12 mnd   10,9 % 12,2 % 10,9 % 12,2 %
Gjennomsnittlig Forvaltningskapital 5 71 249 63 395 69 066 62 191
Forvaltningskapital periodeslutt   70 654 62 371 70 654 62 371
           

Tap og mislighold

         
Tapsprosent utlån 6 0,07 % 0,06 % 0,09 % 0,05 %
           

Soliditet

7        
Ren kjernekapital   14,9 % n.a. 14,9 % n.a.
Kjernekapital   16,3 % n.a. 16,3 % n.a.
Ansvarlig kapital   18,1 % n.a. 18,1 % n.a.
Leverage ratio   6,1 % n.a. 6,1 % n.a.
           

Aksjer

         
Resultat per aksje i perioden   1,40 n.a. 5,86 n.a

Referanser


1) Overskudd etter skatt (annualisert) i prosent av periodens gjennomsnittlige egenkapital
2) Sum rentenetto (annualisert) i prosent av periodens gjennomsnittlig forvaltningskapital
3) Sum driftskostnader før tap i prosent av sum driftsinntekter
4) Periodens gjennomsnittlige innskudd fra kunder i prosent av gjennomsnittlig utlån til kunder
5) Gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden
6) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån i perioden
7) Inkludert 70 prosent av periodens resultat