Hopp til innhold Meny
Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Aksjesparekonto – en lønnsom sparenyhet

Snart kan du skaffe deg aksjesparekonto hos oss. Produktet gjør det enklere og mer gunstig for deg som sparer i aksjer og aksjefond.

Aksjesparekonto er et nytt produkt som gjør det mer fleksibelt å kjøpe og selge aksjefond og enkeltaksjer. Du kan bytte mellom aksjer og fond innad i kontoen. Skatt på gevinsten betaler du først når du tar pengene ut av konto.  

Hvorfor bør du ha en aksjesparekonto?

  • Ordningen sidestiller privatpersoner med profesjonelle investorer ettersom du kan flytte mellom børsnoterte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt.

  • Du kan selge et fond med gevinst og kjøpe nye fond for hele beløpet innad i kontoen, uten at det utløser skatt. 

  • Uttak helt opp til beløpet du har satt inn på kontoen, pluss opparbeidet skjermingsfradrag er fritatt for skatt.
  • Innskudd på denne kontoen kan brukes til å kjøpe enkeltaksjer børsnotert i Norge og EØS, egenkapitalbevis og andeler i fond med minst 80 % aksjeandel.
  • Kontoen kan inneholde alle typer aksjefond som er registrert innenfor EØS-området (også globale aksjefond).

Fordeler med aksjesparekonto i Skandiabanken:


Når regelverket er på plass har vi som mål å tilby en av de beste løsningene i markedet for aksjesparekonto.

Myndighetene foreslår at det skal være enkelt å flytte aksjene og fondene du har i dag til en aksjesparekonto.

Du får tilgang til Norges største fondsutvalg og du betaler ingen kjøps- eller salgsgebyr ved handel i fond.

Du får samlet alle aksjene og fondene dine på ett sted.

Vanlige spørsmål om aksjesparekonto

Hvordan fungerer aksjesparekonto i Skandiabanken?

Du kan ha aksjefond med minst 80 % aksjeandel, enkeltaksjer børsnotert i Norge og EØS stående på en aksjesparekonto. 

Du kan ikke ha derivater, rentepapirer, rentefond, ETN’er og unoterte aksjer.

Du kan handle så mye du vil på kontoen uten at det utløser skatt. Gevinsten beskattes først når du tar pengene ut av kontoen. Ved uttak fra aksjesparekonto anses uttak først å være tilbakebetaling av innskudd. Uttak ut over tilbakebetaling av innskudd på kontoen regnes som skattepliktig inntekt.

Eksempel: Gjør du et innskudd på 100.000 kroner og får en gevinst på  50.000 kroner, kan du ta ut det innskutte beløpet på 100.000 kr uten at det utløser skatt. Gevinsten på 50.000 kroner kan du la ligge igjen på kontoen og reinvestere dersom du ønsker det.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke fordeler får du med å ha aksjesparekonto i Skandiabanken?

Skandiabanken har et av Norges største fondsutvalg, og vi tar ingen kjøps- eller salgsgebyr ved handel i fond (fond notert i utenlandsk valuta har en vekslingskostnad på 0,25 % ved kjøp og salg). 

Når regelverket er på plass satser vi på å kunne tilby en av de beste løsningen i markedet for aksjesparekonto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når betaler jeg skatt på gevinst dersom jeg har en aksjesparekonto?

Du kan handle så mye du vil på kontoen uten at det utløser skatt. Gevinsten beskattes først når du tar pengene ut av kontoen. Ved uttak fra aksjesparekonto anses uttak først å være tilbakebetaling av innskudd. Uttak ut over tilbakebetaling av innskudd på kontoen regnes som skattepliktig inntekt.

Eksempel: Gjør du et innskudd på 100.000 kroner og får en gevinst på 50.000 kroner, så kan du ta ut det innskutte beløpet på 100.000 kroner uten at det utløser skatt. Gevinsten på 50.000 kroner kan du la ligge igjen på kontoen og reinvestere om ønskelig.

Du skatter først når du tar ut mer penger enn innskutt beløp på kontoen.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er forskjellen mellom aksjesparekonto og fondskonto?

Det er viktig å først definere hva en fondskonto er. I Skandiabanken er en fondskonto en konto der man kan oppbevare, kjøpe og selge sine fond. Fondene realiseres ved bytte av fond. Det er ingen binding eller kostnader ved å ha kontoen og heller ingen forsikringspremie. Kontoen har også skjermingsfradrag. Når man hører om fondskonto utenfor Skandiabanken, så er dette et forsikringsprodukt og man betaler derfor en forsikringspremie. Når man dør utbetales sparesaldoen, samt forsikringssummen (som oftest 1 % av sparesaldoen i tillegg). Man kan fritt bytte fond innad på kontoen uten at det utløser skatt, men man mister skjermingsfradraget. Det er forsikringsforetaket som står som juridisk eier av fondene/aksjene. Skandiabanken tilbyr ikke en slik forsikringskonto.

En aksjesparekonto er ganske lik en fondskonto med forsikringselement. Du kan bytte fond og aksjer inne på kontoen uten at det utløser skatt. Men på en aksjesparekonto finnes det noen viktige forskjeller:

Det er ingen forsikringselement.

Du beholder skjermingsfradraget.

Du kan kun eie aksjefond med minst 80 % aksjeandel, enkeltaksjer børsnotert i Norge og EØS. Du kan IKKE eie derivater, rentepapirer, ETN’er og unoterte aksjer.

Du får ikke renter av innskudd på kontoen.

10 % verdsettelsesrabatt på formuesbeskatning (foreslås økt til 20 % i 2018).

Skatten er 29,76 % mot 24 % på en fondskonto. Sannsynligvis vil det gjøres en endring på denne skatteforskjellen fra og med 2018. Finansdepartementet har kommet med et forslag om at investeringer gjort på fondskonto skal beskattes likt som investeringer gjort på aksjesparekonto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Vil det bli mulig å overføre beholdningen fra VPS-konto til en aksjesparekonto skattefritt?

Det er foreslått en amnestiperiode. Det betyr at det er mulig å overføre aksjer og fondsandeler i aksjefond med mer enn 80 % aksjer til aksjesparekontoen uten å utløse skatt. Sannsynligvis vil dette gjelde ut skatteåret 2017. Eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag vil følge med over til ny konto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Får jeg skjermingsfradrag på aksjesparekontoen?

Ja, du får skjermingsfradrag på aksjesparekontoen.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg flytte aksjer kostnadsfritt fra investeringskonto til den nye aksjesparekontoen?

Dette er ikke beskrevet i noen lovvedtak, men vår oppfatning er at du ikke kan flytte fra et forsikringsprodukt til en aksjesparekonto uten å realisere skatt.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

(Publisert 13.02.17 12:53 - Oppdatert 14.02.17 14:45)