Hopp til innhold Meny
Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Hjelp

Konto

Når godskrives kontoen min?

Kontoer i Skandiabanken blir godskrevet fem ganger daglig, alle virkedager på følgende tidspunkt: 05:30, 09:30, 11:30, 13:30 og 15:30.

Tidspunkt for når godskriving skjer er omtrentlig. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er IBAN?

IBAN står for International Bank Account Number. IBAN er et internasjonalt kontonummer som registreres i feltet for kontonummer. IBAN får du ved å kontakte betalingsmottaker. De fleste land i Europa bruker IBAN-nummer. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor er det forskjell på disponibelt beløp og saldo på kontoen min?

Disponibelt beløp er det beløpet på din konto som du kan bruke.

Saldo på konto er summen av alle de transaksjonene som er bokførte på din konto.

Dersom du har en kontokreditt på 10 000 kroner på kontoen din, vil det disponible beløpet være 10 000 kroner høyere enn saldoen. Med andre ord kan du bruke 10 000 kroner mer enn det som saldoen viser.

Beløp kan bli reservert på konto hvis du bruker kortet ditt 

 • i utlandet
 • i forbindelse med helg eller helligdag
 • dersom terminalen er offline

Da reduseres det disponible beløpet, mens saldoen er uendret. Denne transaksjonen kaller vi en reservasjon og den har en grå farge i kontoutskriften din. Reservasjonen blir værende på din konto inntil vi mottar grunnlaget for selve bokføringen.

Når transaksjonen bokføres endres fargen fra grå til svart og saldoen justeres. Som regel vil det komme mer tekst i transaksjonen som gir informasjon om brukerstedet.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan jeg overføre penger til Skandiabanken?

Den raskeste måten å gjøre dette på er å overføre pengene fra konto i en annen bank. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor mange høyrentekontoer kan jeg ha?

Du kan ha inntil fem Høyrentekontoer og selv velge navn på disse (for eksempel barnets navn). Beløpet må være over 100 000 på en enkelt konto for å få rentesatsen som gjelder for høyrentekonto, ikke fordelt på flere høyrentekontoer. 

 • Det er ingen begrensninger på antall uttak
 • Det er ingen bindingstid
 • Du ovefører fritt, enkelt og greit mellom høyrentekonto og brukskonto, og det skjer umiddelbart
 • Renten blir godskrevet månedlig

  Du kan åpne Høyrentekonto her. 
Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan avslutter jeg en konto?

Du avslutter kontoen din selv her.

Vær oppmerksom på at konto kun kan avsluttes etter at Visakort, AvtaleGiro og regninger i forfallsregisteret er slettet. Konto må ha positiv saldo før den kan avsluttes, og kan ikke avsluttes samme dag som det er registrert transaksjoner på den.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor mange kan disponere samme konto?

Det kan registreres flere disponenter på en konto i tillegg til kontoeier.

De som ønsker å disponere en annen persons konto må sende en forespørsel til kontoeier. Kontoeier velger da om han vil gi disposisjonsrett eller avvise henvendelsene.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Jeg får ikke til å registrere meg som disponent på en annens konto.

Ta kontakt med kontoeier og undersøk om han har mottatt din forespørsel. Hvis han ikke har mottatt den anbefaler vi deg å kontrollere om opplysningene du har registrert er korrekte. 

Har han mottatt forespørselen må han først godkjenne deg som disponent før kontoen blir synlig i din nettbank.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor i nettbanken ser jeg hvem som er disponent på min konto?

Du kan se hvem som har disposisjonsrett på dine kontoer her.

Du kan når som helst avbryte disposisjonsretten ved å velge sletteikonet.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke kontoer kan jeg ha disposisjonsrett på?

Du kan ha disposisjonsrett på brukskonto og høyrentekonto.

Det er ikke mulig å inngå avtale om disposisjonsrett på fondskonto eller aksjekonto, Kredittkortkonto eller på BSU konto. Det er heller ikke mulig å opprette disposisjonsrett på brukskonto med en boligkreditt tilknyttet

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva vil det si å disponere en annen person sin konto?

En disponent har begrenset bruksrett til kontoen han disponerer.
Disponenten har ikke tilgang til å opprette, endre eller slette avtaler tilknyttet kontoen. 

Han kan betale regninger og overføre til og fra konto.

En disponent kan ikke registrere betalinger til utlandet fra disposisjonskontoen.

Nye avtaler, som for eksempel bestilling av kort på konto, opprette AvtaleGiro og lignende må inngås av kontoeier på sitt kundeforhold. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan opprette disposisjonsforhold?

Den som ønsker å disponere en annen persons konto, sender en forespørsel om disposisjonsrett fra sin nettbank til kontoeier. Disponenten må fylle ut kontoeiers navn og personnummer. Mellomnavn registreres sammen med fornavnet i samme felt. 

Dersom disponenten ikke har de nødvendige opplysningene må han henvende seg til kontoeier. Banken har taushetsplikt og kan derfor ikke gi slike opplysninger, eller bekrefte om opplysningene er ukorrekte. 

Etter at forespørselen er registrert i disponentens nettbank til kontoeier vil motta en e-post og en melding i meldingsboksen om forespørselen. Kontoeier kan da gi disposisjonsrett eller slette forespørselen.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg opprette depositumskonto?

Nei, vi tilbyr dessverre ikke depositumskonto. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg innløse valutasjekker hos dere?

Nei dessverre, vi verken selger eller innløser valutasjekker.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Tar dere imot sjekk/bankremisse/utbetalingsanvisning?

Hvis du har mottatt en sjekk, bankremisse eller utbetalingsanvisning så kan din konto i Skandiabanken krediteres. Det forutsettes at den er utstedt i kontoeiers navn, er utstedt av en norsk bank og at den er i norske kroner.

På baksiden av sjekken/bankremissen/utbetalingsanvisningen signerer du, og fører på kontonummeret du ønsker at skal krediteres.

Orginal sjekk/remisse/utbetalingsanvisning sendes til Skandiabanken pr post:

Skandiabanken
v/Bankdrift
Postboks 7077
5020 Bergen

Ta gjerne en kopi av sjekken/bankremissen/utbetalingsanvisningen før du sender den til oss. I tilfeller hvor sjekken eventuelt skulle komme på avveie tar du med kopien til utstederbanken og signerer på en skadesløserklæring. Utstederbanken kan da enten kreditere din konto, eller skrive ut en ny sjekk/remisse

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg ta ut kontanter i andre banker?

Du har mulighet for å ta ut kontanter i annen bank mot at du betaler et gebyr for tjenesten. Bankene kan utbetale beløp opptil kr. 10.000,-, men de har ikke plikt til dette.
Vi kan derfor ikke garantere at kunder får ut kontanter over skranke i en annen bank. 

Har du behov for et større kontantuttak anbefaler vi at du foretar en regningsbetaling fra din konto i Skandiabanken til en konto du har i en skrankebank. 

Har du Visa-kort kan du ta ut 9900,- per 4. dag per kort.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når får jeg et kontonummer?

Ved første gangs innlogging oppretter du konto i Skandiabanken. Ønsker du flere enn en konto, åpner du det her. Kontonummeret ditt vises i nettbanken. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er kontonummeret mitt?

Kontonummeret ditt vises på oversiktssiden i nettbanken. Har du bankkort vil du finne kontonummeret ditt på baksiden av kortet.

Ved første gangs innlogging oppretter du konto i Skandiabanken. Du kan åpne flere kontoer her.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor mange kontoer kan jeg ha?

Vi tilbyr brukskonto, høyrentekonto, fondskonto, aksjekonto og BSU-konto. 

Brukskonto er gebyrfri og har ikke begrensninger på antall uttak. Renten godskrives konto hver måned. Du kan opprette inntil 20 kontoer.

Høyrentekonto gir en bedre rente på større beløp. Du kan selv åpne høyrentekonto i nettbanken. Fondskonto er et kontoalternativ som lar deg spare i fond og starte spareavtale. Åpne fondskonto her. Dersom du vil handel aksjer kan du åpne en aksjekonto her.

Er du mellom 18-34 tilbyr vi sparealternativ Boligsparing for ungdom. Du kan åpne BSU-konto hos oss eller flytte BSU-kontoen din til oss fra annen bank.

Rente på konto avhenger av kontotype og innskuddets størrelse, se informasjon i prislisten vår

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Jeg har mottatt brev om inkasso fra inkassoselskap, hva er det og hvordan forholder jeg meg til det?

Årsaken til at du har mottatt brev fra et inkassoselskap, står beskrevet i brevet. Vanlige årsaker til overtrekk er: 
- at du kanskje har et bankkort tilknyttet konto som er blitt belastet med årsavgift på 250 kroner 
- at du kanskje har en kontokreditt tilknyttet konto som har vært fullt opptrukket og du har blitt belastet for debetrenter/overtrekksrenter 

Du skal alltid forholde deg til inkassoselskapet dersom du har spørsmål. Kontaktinformasjon vil du finne beskrevet i brevet. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke typer konto kan jeg åpne i Skandiabanken?

Vi tilbyr brukskonto, høyrentekonto, aksjekonto, fondskonto og BSU-konto.

Brukskonto er gebyrfri og har ikke begrensninger på antall uttak. Renten godskrives konto hver måned. Du kan opprette inntil 20 slike kontoer i engasjementet ditt. Du kan åpne konto her.

Høyrentekonto gir deg en bedre rente på større beløp, se informasjon i prislisten vår. Du kan åpne inntil fem høyrentekontoer. Du kan åpne høyrentekonto her.

Fondskonto kan du også bruke til sparing, den kan du bruke til fondskjøp og spareavtaler. Du kan åpne fondskonto her.

Askjekonto kan brukes til å kjøpe aksjer. Åpne aksjekonto her.

Boligsparing for Ungdom er et godt sparealternativ for deg mellom 18-34 år. Her kan du åpne BSU-konto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er IBAN-kontonummeret mitt?

Du finner ditt IBAN-nummer her når du er innlogget. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan høyrentekontoen min motta en utenlandsbetaling?

Ja, Høyrentekontoen kan motta penger fra utlandet - husk at du alltid må informere avsender om IBAN-nummeret ditt i tillegg til SWIFT-koden vår. 

- Dersom innbetalingen er en SEPA-betaling (EUR innenfor EU/EØS) skal avsenderbanken benytte SWIFT-kode: SKIANOBB, Skandiabanken, 5020 Bergen, Norway og ditt IBAN-nummer, navn og adresse. 

- For øvrige innbetalinger (som ikke er SEPA) skal avsenderbanken benytte SWIFT-kode: DNBANOKK, DNB, 0021 Oslo, Norway og ditt IBAN-nummer, navn og adresse.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva må jeg ha av opplysninger for å motta penger fra utlandet

For å kunne motta penger fra utlandet må du oppgi ditt IBAN-nummer og korrekt SWIFT-kode. IBAN-nummeret ditt finner du her når du er innlogget

- Dersom innbetalingen er en SEPA-betaling (EUR innenfor EU/EØS) skal avsenderbanken benytte SWIFT-kode: SKIANOBB, Skandiabanken, 5020 Bergen, Norway og ditt IBAN-nummer, navn og adresse. 

- For øvrige innbetalinger (som ikke er SEPA) skal avsenderbanken benytte SWIFT-kode: DNBANOKK, DNB, 0021 Oslo, Norway og ditt IBAN-nummer, navn og adresse.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor lang tid tar det før mottaker får pengene ved en utenlandsbetaling?
 • SEPA-betalinger: 1-2 virkedager
 • Øvrige betalinger 1-8 virkedager

Hvis mottaker ikke har mottatt pengene innenfor vanlig overføringstid, anbefaler vi å sjekke Utførte betalinger for å se om betalingen er utført. Det kan også være greit å sjekke kontoutskriften for å se at betalingen ikke har kommet i retur fra mottaker. Om alt ser greit ut i nettbanken, anbefaler vi å skrive ut en kvittering som du sender til mottakeren. Kvittering finner du under Utførte betalinger.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilket kontonummer trenger jeg når jeg skal betale til utlandet?

Kontonummer oppgis ofte som IBAN. Vi har dessverre ikke mulighet til å kontrollere om kontonummer/IBAN-nummer stemmer med mottakerens navn. Derfor er det viktig at du selv har riktig informasjon fra betalingsmottakeren.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvem kan opprette BSU?

BSU-konto kan opprettes av alle, til og med det året du fyller 33 år. Du kan opprette BSU-konto her.

For å kreve fradrag i skatt må du være personlig skatteyter, skattepliktig og bosatt i Norge.

Alle vilkår angående BSU kan du lese mer om på www.skatteetaten.no eller du kan kontakte ditt lokale skattekontor.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg bruke Vennebetaling når jeg kun har kontonummeret til mottaker?

Tjenesten Vennebetaling benytter kun mobilnummer. Om du kun har kontonummeret, benytter du Betaling i nettbanken på vanlig måte og registrerer en regningsbetaling. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Må jeg ha kontonummeret til mottaker når jeg bruker Vennebetaling?

Nei, du trenger kun mobilnummeret til mottaker for å legge inn betaling via Vennebetaling. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva må mottaker gjøre for å få pengene på konto når jeg har betalt med Vennebetaling?

Mottaker mottar en SMS fra 'SkbVenn' med link til våre nettsider. På denne siden skal mottaker skrive inn kontonummeret sitt og bekrefte betalingen. Pengene vil være på mottakers konto senest neste virkedag. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Får jeg en kvittering jeg kan sende mottaker ved bruk av Vennebetaling?

Når betalingen er belastet kontoen din, vil du kunne se kvittering under Betaling og Utførte betalinger

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Jeg har mottatt en SMS om Vennebetaling, hvorfor er kontonummer mitt registrert allerede?

Dersom du har mottatt penger fra denne tjenesten tidligere, vil kontonummeret du benyttet sist være ferdig utfylt. Du trenger kun å bekrefte kontonummeret om det er samme kontonummer du ønsker å motta pengene på. 

Denne tjenesten blir benyttet av noen andre banker også. Det kan være du har mottatt penger fra en av disse bankene, og du får da opp siste brukte kontonummer. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke kontoer kan jeg belaste når jeg bruker Vennebetaling?

Du kan velge å belaste alle dine brukskontoer. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva må til for å bruke Vennebetaling?

Vennebetaling krever ingen aktivering, og er er tilgjengelig i nettbanken din. Velg Betaling og Vennebetaling. Vennebetaling vil ikke fungere med nettleseren Internet Explorer 9 etter 01.01.2017. Fra 01.03.2017 vil heller ikke Internet Explorer 10 kunne brukes til Vennebetaling. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor lang tid tar det å overføre penger med Vennebetaling?

Dersom mottaker har Skandiabanken, vil pengene komme inn på konto med en gang kontonummeret er bekreftet av mottaker på SMS`en han/hun mottar. Mottakere som har en annen bank vil ha pengene senest neste virkedag på kontoen sin. 

Pengene blir reservert kontoen din med en gang du legger inn betalingen, og er reservert frem til mottaker bekrefter kontonummeret sitt. Dersom mottaker ikke bekrefter kontonummer i SMS som er mottatt, fjernes reservasjonen på kontoen din og pengene blir tilgjengelig igjen etter to virkedager. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kommer jeg i gang med Vennebetaling?

Vennebetaling krever ingen aktivering og er tilgjengelig i nettbanken din. Velg Betaling og Vennebetaling. Når du bruker appen vår, vil du ha mulighet til å hente opp kontaktlisten fra mobilen din. Det gjør det enklere å betale til kjente numre. Vær obs på at også kontakter fra Icloud og e-postkontoer på iPhone også vises, så sjekk gjerne at korrekt mobilnummer blir fylt ut. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva om jeg taster inn feil mobilnummer ved bruk av Vennebetaling?

Det er viktig at du benytter rett mobilnummer til mottaker når du bruker Vennebetaling. Dersom det tastes feil mobilnummer, vil mottaker av SMS`en kunne skrive inn sitt kontonummer, og pengene kan settes inn på feil konto. Dette kan vi dessverre ikke stoppe. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor mye kan jeg betale med Vennebetaling?

Vennebetaling har disse beløpsgrensene:

 • 2 000 kroner per betaling
 • 5 000 kroner per mottaker per dag
 • 10 000 kroner per måned totalt
Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er vennebetaling?

Vennebetaling er en enkel måte å overføre penger til andre ved kun å bruke mobilnummeret til mottaker. 

Vennebetaling finner du i nettbanken under Betaling og Vennebetaling.

Mottaker trenger ingen egen app for å motta pengene, men vil få en SMS med informasjon om at du prøver å overføre penger til han/henne med en link. Ved å trykke på linken får mottaker lagt inn sitt kontonummer som han/hun ønsker skal overføre til. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg mer informasjon om trasnaksjonene som ligger under Siste 30 dager?

For å få flere detaljer på transaksjonene i kontoutskriften, må du velge ønsket måned under Vis periode. Her vil du kun se bokførte transaksjoner. Reservasjonene vil vises når de er bokførte.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg ha faste overføringer til og fra høyrentekontoen min?

Ja, det kan du, mellom dine egne kontoer. 

For å opprette faste overføringer til og fra høyrentekontoen din går du til faste overføringer og velger opprette ny fast overføring. I kontolisten velger du den høyrentekontoen du vil overføre til eller fra.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg kvittering for betalte regninger?

Her finner du dine Utførte betalinger. Dette er en oversikt over alle dine betalinger innenfor Norge og faste overføringer. Du trykker på aktuell betaling for å se detaljer, skrive ut eller bestille oblat. Du kan på denne siden velge å se utførte betalinger 18 måneder tilbake i tid.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke rente gjelder for Aksjekonto?

Det er lik rentesats på handlekontoen for aksjer og brukskonto (Alt i Ett-konto). Her finner du gjeldende rentesatser. Handlekontoen for aksjer skal ikke brukes som en sparekonto. For sparing på konto anbefaler vi høyrentekonto. For beløp over 100 000 får du høyrentekontobetingelser. For beløp under 100 000 er renten på høyrentekonto lik brukskonto. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg min VPS-konto?

Du finner VPS-kontoen din på Totaloversikt under Aksjekonto.

Har du ikke VPS-konto kan du opprette det ved å åpne en Aksjekonto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når kan jeg avslutte BSU-kontrakten uten at det får skattemessige konsekvenser for meg?

Oppsparte midler på BSU-konto må etter vilkårene brukes til erverv av, eller nedbetaling av gjeld på ny fast bolig.

Forutsetningen er at boligen eies av deg eller din ektefelle og at boligen er ny. Med ny bolig menes at den er ervervet etter at BSU-kontrakten ble inngått.

Er du i tvil om formålet for bruk av din BSU faller innenfor regelverket, anbefaler vi at du leser mer om reglene på www.skatteetaten.no eller kontakter Skatteetaten i kommunen din. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva menes med å bryte BSU-kontrakten?

Du bryter BSU-kontrakten hvis du tar ut mer enn fritt uttaksbeløp. Fritt uttaksbeløp er det beløpet du har spart mellom 01.01. og den 31.12 i samme inntektsår. Renter som påløper fra og med det inntektsår du fyller 34 år regnes også som fritt uttaksbeløp.

Etter å ha brutt kontrakten kan du ikke foreta nye innskudd eller opprette ny BSU-konto. Du kan fortsatt ha resterende BSU-midler på BSU-kontoen og dele opp uttakene.

Tar du ut midler spart i BSU utover fritt uttaksbeløp og benytter det til annet enn det som er innenfor regelverket for BSU, kan Skattemyndighetene kreve deg for tidligere innvilget skattefordel. Banken kan avslutte BSU-kontoen din og overføre resterende saldo til din brukskonto.

Er du i tvil om formålet for bruk av din BSU faller innenfor regelverket, anbefaler vi at du leser mer om reglene på www.skatteetaten.no eller kontakter lokalt ligningskontor i kommunen din. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg ta ut årets BSU-innskudd?

Ja. Innskudd på BSU-konto blir rapportert til skattemyndighetene 31.12. Før denne dato kan du heve årets innskudd uten at dette får skattemessig konsekvens for deg. Renter som er kreditert konto inneværende år, er sperret og kan ikke tas ut uten at BSU-kontrakten brytes.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg ta ut opptjente og godskrevne renter fra min BSU-konto?

Nei. Tar du ut renter anses dette som brudd.

Du kan fritt disponere renter som påløper fra og med det inntektsåret du fyller 34 år. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg fortsette BSU sparing etter at jeg har gjort opp nåværende BSU-konto?

Boligsparekonto kan kun opprettes én gang per person. Du kan ikke opprette ny konto når en tidligere konto er gjort opp.

Dette gjelder selv om innskudd på den oppgjorte kontoen ikke har gitt grunnlag for skattefradrag

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva hvis jeg har liten skattbar inntekt ett år?

Har du liten eller ingen skattbar inntekt ett år kan det lønne seg å ikke spare i BSU dette året, eller spare et lavere beløp for å utnytte skattefordelen maksimalt. Hvis skattefradraget overstiger samlet inntektskatt det aktuelle året, vil skattefradraget gå tapt. Du vil ikke få dette til gode ved et senere inntektsår. Du får kun fradrag i inntektsskatt og trygdeavgift. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan min samboer eller ektefelle og jeg ha felles BSU-konto?

Nei, det kan dere ikke. BSU-konto er en personlig konto, og samboere eller ektefeller må opprette hver sin BSU-konto. 

Dersom dere ønsker en felles sparekonto, kan dere opprette en høyrentekonto. En av dere oppretter det i sin nettbank, og den andre søker disposisjonsrett på denne. Høyrentekontoen vises i begges nettbank. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg ha flere BSU-kontoer?

Nei. Du kan bare ha én BSU-konto, og du kan ikke opprette ny BSU-konto hvis du har benyttet deg av ordningen tidligere.

Eksisterende BSU-konto kan flyttes fra en bank til en annen uten at dette får konsekvenser for BSU-kontrakten. BSU-konto er en personlig konto og kan ikke disponeres eller eies av flere. Ektefeller må opprette hver sin BSU-konto. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er BSU?

BSU (Boligsparing for ungdom) er en svært gunstig boligspareordning for ungdom.

Du kan spare inntil 25 000 kroner per år, til og med det inntektsåret du fyller 33 år.

Samlet innbetalt sparebeløp kan ikke overstige 300 000 kroner.

Sparing i BSU gir deg skattefradrag på inntektsskatten på 20 % av årets sparebeløp, maksimalt 5 000 kroner.

Oppsparte BSU-midler skal i hovedsak benyttes til kjøp av ny, fast bolig, eller til nedbetaling av gjeld på fast bolig kjøpt etter opprettelse av BSU-konto.

Ønsker du mer informasjon om bruk av midler spart i BSU eller lese alle vilkårene angående BSU, anbefaler vi deg å lese mer på www.skatteetaten.no eller kontakte ditt lokale likningskontor.  

Du kan opprette BSU-konto her.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Koster det noe å bruke Min økonomi?

Det koster deg ingenting å bruke Min økonomi. Budsjettjenesten til Skandiabanken er gratis.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke nummer sendes varslinger fra?

Vi sender SMS-varslingene fra nummer 02265. Dette er også nummeret til SMS-banken. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg transaksjonsdetaljene for SMS-varslinger?

Du finner transaksjonsdetaljene for SMS-varslinger i nettbanken din. Her kan du se detaljer for både bruk av SMS-bank og SMS-varslinger. Du kan søke på periode og få detaljer per SMS. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Koster det noe å motta SMS-varsel?

Det koster 1,- per SMS-varsel du mottar. Du blir belastet en gang i måneden fra kontoen du har valgt som belastningskonto. Du kan holde oversikt over påløpte og betalte SMS-kostnader, samt endre belastningskonto i nettbanken din. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke SMS-varslinger kan jeg velge?

Du kan aktivere følgende SMS-varsel:

- Innbetaling på konto - Alle typer innbetalinger over et selvvalgt beløp
- Innbetaling på konto - lønn/barnetrygd/pensjon
- Bli varslet dersom det ikke er dekning på konto til å utføre en betaling eller dersom betaling er stoppet 
- Når disponibelt beløp går under en selvvalgt grense
- Disponibelt beløp på selvvalgt dag og klokkeslett  

Hvis du ikke har aktivert SMS-varslinger kan du gjøre det her.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når er forfallstidspunktet for regningsbetaling?

Forfallsbehandlingen skjer ca kl. 00:20, 08:50, 10:00, 12:00 og 13:50.

Mottakerkonto i Skandiabanken:
Når du betaler til en mottaker som har konto i Skandiabanken, vil betalingen bli utført straks den er registrert dersom forfallsdato er samme dag. Dersom forfallsdato er frem i tid på en betaling til en konto i Skandiabanken, vil mottakers konto bli godskrevet ved forfallsbehandling.

Betalinger til mottaker som har konto i Skandiabanken utføres uansett når på døgnet den er registrert og uansett hvilken dag det er, uavhengig om du bruker vennebetaling eller vanlig regningsbetaling. Så lenge forfallsdato er samme dag, blir beløpet utført straks og mottaker mottar beløpet samtidig som du belastes. 

Mottakerkonto i annen bank:
Betalinger til
 mottakere i andre banker blir alltid belastet og godskrevet konto samme dag bortsett fra helg (lørdag og søndag) og helligdager. Tidspunktene ser du under:

Vær oppmerksom på at tidspunktene ikke er absolutte. For å være på den sikre siden bør en regning være ferdig registrert noen minutter før det tidspunktet vi starter behandling av forfall.

- Betalinger registrert mellom 00:20 - 10:00 blir godskrevet mottakers konto samme formiddag.

Betalinger registrert mellom 10:00 - 12:00 blir godskrevet mottakers konto samme ettermiddag.

- Betalinger registrert mellom 12:00 - 13:50 blir godskrevet mottakers konto samme ettermiddag fra klokken 15:30. 

- Betalinger registrert mellom 13:50 - 00:20 blir godskrevet mottakers konto fra klokken 05:30. 

- Betalinger registrert fredag etter klokken 13:50, blir behandlet natt til mandag klokken 00:20 dersom dette er en virkedag. Mottakers konto blir godskrevet mandag morgen fra klokken 05:30.

OBS: Hvis du haker av for Belast umiddelbart, belastes beløpet kontoen din umiddelbart. Det vil ikke være mulig å endre eller slette betalingen i ettertid. Kvittering blir tilgjengelig med det samme under Utførte betalinger. Mottaker vil motta pengene ved vanlig oppgjør, se tidspunkt ovenfor. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er Favoritter?

Favoritter er kontoer du legger til på totaloversikten og som legger seg øverst på siden. 

Favorittene har ulike farger og du velger selv hvor mange du ønsker, du kan også fjerne favorittene dine. Standardkontoen din vil automatisk være en favoritt, men du kan fjerne den dersom du ønsker det. 

For å legge til en favoritt, trykker du på ønsket konto og velger ‘Legg til som favoritt’ nederst i venstre hjørne. For å fjerne den, trykker du på favoritten øverst på siden og velger ‘Fjern fra favoritter’. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er Totaloversikt?

Totaloversikt er "startsiden" du kommer inn til som viser oversikt over alle kontoene dine og eventuelle lån og kreditter. Du velger selv om du vil ha favoritter øverst i totaloversikten din.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er startside?

Totaloversikten er startsiden, men du kan velge å ha favoritter øverst på siden. For å legge til en favoritt trykker du på ønsket konto og velger 'Legg til i favoritter' nederst i venstre hjørne. For å fjerne den, trykker du på favoritten (kontoen) øverst på siden og velger 'Fjern fra favoritter'. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan endre favoritter?

For å legge til en favoritt, trykker du på ønsket konto og velger 'Legg til som favoritt' nederst i venstre hjørne. For å fjerne den, trykker du på favoritten øverst på siden og velger 'Fjern fra favoritter'. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan velger jeg favoritter?

For å legge til en favoritt trykker du på ønsket konto og velger 'Legg til i favoritter' nederst i venstre hjørne. For å fjerne den, trykker du på favoritten (kontoen) øverst på siden og velger 'Fjern fra favoritter'. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan setter jeg kontanter inn på konto i Skandiabanken?

Du må sette inn pengene på en konto du har i en skrankebank eller bank i butikk. Deretter kan du overføre til kontoen din hos oss.

Alternativt kan du betale direkte til din konto i Skandiabanken ved å benytte en bankgiro som du betaler i en skrankebank eller på posten, men da må du regne med å betale et relativt høyt gebyr for tjenesten.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er SWIFT/BIC-koden til Skandiabanken?

Dersom innbetalingen er en SEPA-betaling (EUR innenfor EU/EØS) skal avsenderbanken benytte SWIFT-kode: SKIANOBB, Skandiabanken, 5020 Bergen, Norway og IBAN-nummeret ditt, navn og adresse.

For øvrige innbetalinger (som ikke er SEPA) skal avsenderbanken benytte SWIFT-kode: DNBANOKK, DNB, 0021 Oslo, Norway og ditt IBAN-nummer, navn og adresse.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg åpne valutakonto i Skandiabanken?

Du kan dessverre ikke åpne en valutakonto i Skandiabanken. Alle innbetalinger fra utlandet vil bli vekslet til NOK før den bokføres din konto. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor mye koster det å motta penger fra utlandet?

Du kan se i vår prisliste hvor mye det koster å motta penger fra ulandet på din konto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor lang tid tar det å motta penger fra utlandet?

Overføringer fra utlandet kan ta fra 1-8 virkedager før du har pengene på konto. Det avhenger av hvilken valuta betalingen blir gjort i og hvilken bank/ land betalingen kommer fra. 

- SEPA-betalinger: 1-2 virkedager
- Øvrige betalinger 1-8 virkedager

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er en SEPA-betaling?

SEPA (Single Euro Payments Area) er et felles betalingsmarked/regelverk for alle betalinger i Euro innenfor EU- og EØS-området. SEPA-området består av de 28 EU-landene og Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

En SEPA-betaling må være i Euro og mottakerbank må være medlem i SEPA-samarbeidet.  Det er også viktig at det benyttes både IBAN og SWIFT/BIC-kode, samt at betalingen er merke med delt omkostninger ("shared"). 

Betalinger innenfor SEPA-området blir formidlet raskere og rimeligere.

Oversikt over land som er med i SEPA finnes i landsoversikten. For pris på SEPA-betalinger, se prisliste.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg søke på transaksjoner i kontoutskriften?

Ja, i kontoutskriften kan du søke etter enkelttransaksjoner ved å velge Flere valg

Om du ønsker å søke over en lengre periode enn en måned, velger du Egendefinert under Vis periode. Du kan søke på opptil ett år av gangen. 

Hvis du leter etter en spesiell transaksjon kan du søke på tekst fra kontoutskriften, eller velge mottaker du har betalt til eller mottatt fra.

 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor langt tilbake i tid kan jeg se transaksjonene mine?

I kontoutskriften får du tilgang til transaksjoner 11 år tilbake i tid. Velg Egendefinert under menyvalget Vis periode for å søke på mer enn en måned om gangen.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg gi disposisjonsrett til høyrentekontoen min til en annen person?

Ja, du kan inngå avtale om disposisjonsrett til høyrentekontoen din.

Den som ønsker å disponere en annen persons konto sender en forespørsel fra sin nettbank til kontoeier, under Konti du disponerer.
Disponenten må fylle ut kontoeiers navn og personnummer. Eventuelle mellomnavn registreres sammen med fornavnet i samme felt.

Dersom disponenten ikke har de nødvendige opplysningene må han henvende seg til kontoeier. Banken har taushetsplikt og kan derfor ikke gi slike opplysninger, eller bekrefte om opplysningene er ukorrekte.

Etter at forespørselen er registrert i disponentens nettbank til kontoeier vil motta en e-post og en melding i meldingsboksen om forespørselen. Kontoeier kan da gi disposisjonsrett eller slette forespørselen.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg betale regninger fra høyrentekontoen min?

Nei, du kan ikke betale regninger fra høyrentekonto, men du kan enkelt overføre penger fra høyrentekonto til en brukskonto og betale regninger derfra.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når godskrives renten på kontoen min?

Renten på kontoene dine blir godskrevet hver måned.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva vil det si å disponere en annen person sin konto?

En disponent har begrenset bruksrett til kontoen han disponerer.
Disponenten har ikke tilgang til å opprette, endre eller slette avtaler tilknyttet kontoen.

Han kan betale regninger og overføre til og fra konto.

En disponent kan ikke registrere betalinger til utlandet fra disposisjonskontoen.

Nye avtaler, som for eksempel bestilling av kort på konto, opprette AvtaleGiro mm må inngås av kontoeiere i sitt engasjement.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan en disponent bestille kort på en konto han disponerer?

Nei, kontoeier er den juridiske eier av kontoen, og det er kun kontoeier som kan inngå nye avtaler tilknyttet en konto. Derfor er det kun kontoeier som bestille kort på konto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke kontoer kan jeg ha i Skandiabanken?

Du kan ha følgende kontoer:

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan godkjenner jeg en forespørsel om disposisjonsrett?

Du kan godkjenne disposisjonsrett her.

Du kan når som helst velge å avbryte disposisjonretten.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor ser jeg hvilke kontoer jeg disponerer?

For å se kontoer du disponerer i nettbanken din velger du Oversikt, Kontoer og  til slutt Kontoer du disponerer.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg slette et disposisjonsforhold?

Ja. Både kontoeier og disponenten kan slette disposisjonsretten i sin nettbank når en av partene ønsker det. Du velger Oversikt - Kontoer - og enten menyvalget Disponenter på dine kontoer eller Kontoer du disponerer

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan finner jeg en bestemt transaksjon i kontoutskriften?

Du kan søke etter en bestemt transaksjon i kontoutskriften ved å velge menyvalget Flere valg. Du kan spesifisere søket med dato, beløp og brukerstedets eller mottakerens navn i feltet Beskrivelse.

Dersom du ønsker å søke over en lengre periode enn en måned, velger du Egendefinert under menyvalget Vis periode. Du kan søke på opptil ett år av gangen. 

Du kan kun søke i kontoutskriften på en konto av gangen. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan jeg skrive ut kontoutskriften?

Du kan selv hente frem og skrive ut kontoutskriften i nettbanken, både for eksisterende og for avsluttete kontoer. Du finner Skriv ut øverst og nederst i kontoutskriften.

Kontoutskriften kan lastes ned til Excel og som PDF dersom du ønsker det.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg opprette valutakonto i Skandiabanken?

Nei du kan dessverre ikke åpne en valutakonto i Skandiabanken.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan oppretter jeg min første konto?

Logg deg inn i banken med ditt fødsels- og personnummer og nettbankpassord, eventuelt med BankID fra annen bank hvis du har registrert deg som kunde ved hjelp av denne. Les og godkjenn Allmenne vilkår. Når avtalen er godkjent vil du få tildelt konto i Skandiabanken.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Er det årsgebyrer eller startgebyr på opprettelse av konto i Skandiabanken?

Nei. Opprettelse og bruk av nettbanken er gratis.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan flytter jeg konto og kort fra en annen bank til Skandiabanken?

I nettbanken vår er det tilrettelagt for at du selv kan administrere ditt kundeforhold. Du åpner selv konto og bestiller kort. 

Ønsker du å avslutte konto i annen bank kan du kontakte din tidligere bankforbindelse og be de utføre dette. Av ulike årsaker kan det være lurt å beholde en konto hos din andre bank.

Du kan også henvende deg til kontaktsenteret vårt på telefon 810 01 001 og be om å få tilsendt nødvendige skjema for bytte av bank. Skjemaene må du selv fylle ut og sende i tilbake til oss slik at vi kan hjelpe deg med resten. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan åpner jeg VPS-konto?

VPS-konto (Verdipapirkonto) genereres automatisk første gang du åpner en aksjekonto.

Du kan åpne aksjekonto her.

Du finner VPS-kontotnummer under aksjekontoen din på Totaloversikten.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan flytter jeg min BSU- konto fra Skandiabanken?

Ta kontakt med din nye bankforbindelse. De må hjelpe deg med dette slik at ikke din BSU kontrakt blir brutt. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg åpne ny BSU-konto dersom jeg bryter kontrakten på nåværende konto?

Nei. Du kan kun ha en BSU-konto. Hvis du bryter kontrakten, kan du ikke åpne ny konto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva skjer hvis jeg bruker pengene til annet enn bolig?

Tar du ut midler spart i BSU og benytter dem til annet enn godkjent formål, regnes dette som kontraktsbrudd og BSU-avtalen opphører. Banken kan da avslutte BSU-kontoen din og overføre resterende saldo til brukskonto.

Skattemyndighetene vil kreve at du tilbakebetaler innvilget skattefradrag. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg bruke innestående på BSU-kontoen til å betale renter og avdrag på mitt boliglån?

Midler spart i BSU kan benyttes til betaling av renter og avdrag på lån til ny, fast bolig. BSU-kontoen må være åpnet før du kjøpte boligen din for at du skal kunne benytte BSU-midlene til å betjene boliglånet.

Vi anbefaler alltid å sjekke gjeldende regler ved å lese på www.skatteetaten.no eller ved å kontakte ditt lokale ligningskontor

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg bruke innestående på BSU-kontoen min til kjøp av tomt?

Ja, dersom det er tomt til det som skal bli din faste bolig. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg bruke BSU-pengene til fritidsbolig?

Nei, det kan du ikke. Jfr. Skatteloven må midler spart i BSU benyttes til erverv av, eller nedbetaling av gjeld på ny fast bolig. Med fast bolig menes den boligen du til vanlig bor i og hvor du har ditt skattemessige bosted.

Mer informasjon finner du på www.skatteetaten.no eller ved å kontakte ditt lokale ligningskontor  

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg spare ulike beløp hvert år?

Ja. Du er ikke bundet til et fast årlig sparebeløp, og du kan tilpasse sparingen etter eget ønske. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg spare mer enn 25 000 i året?

Nei. Sparebeløp kan ikke overstige 25 000 kroner per inntektsår. Samlet innbetalt sparebeløp på kontoen kan ikke overstige 300 000 kroner.

Påløpte renter regnes ikke med i beløpsgrensene.

For å få skattefradrag for innskudd må beløpet være bokført BSU-kontoen senest 31.12. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Bryter jeg avtalen hvis jeg ikke sparer ett år?

Nei, du er ikke bundet til fast årlig sparing. Du kan tilpasse sparingen etter eget ønske.

Har du liten eller ingen skattbar inntekt ett år kan det lønne seg å ikke spare i BSU dette året, eller spare et lavere beløp for å utnytte skattefordelen maksimalt. Hvis skattefradraget overstiger samlet inntektskatt det aktuelle året, vil skattefradraget gå tapt., Du vil ikke få dette til gode ved et senere inntektsår. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Tilbyr Skandiabanken BankAxess?

Løsningen er ikke tilgjengelig for Skandiabankens kunder.
Du må derfor fortsette å betale med Visadelen på ditt kort når du skal handle på nett. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Tilbyr Skandiabanken månedlig sparing på Høyrentekonto?

Ja, vi tilbyr sparing på Høyrentekonto. Du kan enten selv overføre penger på Høyrentekonto jevnlig, eller du kan opprette et fast trekk fra ønsket konto til høyrentekonto.

Ønsker du å åpne Høyrentekonto kan du gjøre dette ved å velge menyvalget Oversikt når du er innlogget, og deretter Kontoer, og Åpne høyrentekonto.

Gå direkte til Åpne høyrentekonto her.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg importere kontoutskrifter fra andre banker i Min økonomi?

Ja, du kan importere kontoutskrifter fra andre banker. Velg Innstillinger og deretter Legg til kontoer fra andre banker. Marker hvilken bank kontoen eller kredittkortet er tilknyttet, velg kontotypen og gi kontoen et navn.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Er alle mine kontoer automatisk inkludert i Min økonomi?

Både Brukskontoer, BSU, Høyrentekontoer, kontoer du disponerer og kredittkortkonto er automatisk med i Min økonomi. Den eneste kontotypen som ikke er med i Min økonomi er fondskontoer og aksjekonto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er Min økonomi?

Min økonomi er en budsjettfunksjon som gir deg en enkel fremstilling av ditt forbruk og dine inntekter. Med få klikk kan du se hva pengene dine faktisk går til.

Uttrekk fra konto blir automatisk kategorisert, og du trenger ikke skrive inn beløp manuelt.Du kan gruppere dine betalinger, for eksempel betalinger til din strømleverandør eller husleieinntekter fra leieboer, dersom du ønsker det.

På denne måten vil du ha full kontroll på hvor mye du har betalt til en enkelt mottaker, og du vil også raskt kunne se hvor mye du har fått inn i husleieinntekter i valgt periode. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Jeg har mottatt varsel om manglende dekning, men har dekning?

Første forfallskjøring er kl 00:20. Hvis du har en regning til forfall og ikke har dekning på dette tidspunktet så genererer det et varsel om manglende dekning. SMS-varsel sendes hele døgnet, men kun i det tidsrommet du har valgt å motta SMS-varsling. Hvis du ikke har valgt et eget tidsrom så sendes SMS-varsel ut daglig mellom kl 09:00 - 22:00.

Hvis du har dekning når du mottar varselet så innebærer det at du har fått innbetalinger/overføringer til den aktuelle kontoen mellom 00:20 og tidspunktet du har valgt for mottak av SMS-varsling. Regningen vil bli belastet ved neste forfallskjøring (så sant du fortsatt har dekning på dette tidspunktet)

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke type innbetalinger vil jeg få SMS-varsling på?

Når du har valgt å blir varslet for innskudd på konto, så blir du varslet for alle typer innbetalinger på den aktuelle konto som er over beløpsgrensen du har valgt. Vi varsler ikke når du overfører mellom dine egne kontoer (også Høyrentekonto). 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan endrer jeg mine SMS-varslinger?

Du endrer eller sletter dine valgte SMS-varslinger i nettbaken din. Husk å velge Godkjenn når du er ferdig. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke mobilnummer kan jeg få SMS-varslinger på?

Varsel sendes til primærnummeret som du har registrert i nettbanken din. Du kan når som helst endre primærnummer. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke konto blir belastet for SMS-varsling?

Du velger selv hvilke konto som skal belastes. Du endrer belastningskonto i nettbanken din. Både SMS-banken og SMS-varslinger belastes fra samme konto. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke kontoer kan jeg velge SMS-varslinger på?

Du kan motta SMS-varslinger for alle dine Alt i Ett-kontoer og Høyrentekonto. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan aktivere SMS-varslinger?

Du aktiverer og velger selv hvilke SMS-varslinger du ønsker i nettbanken din.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Må jeg ha favoritter?

Standardkontoen din vil automatisk være en favoritt, men du kan fjerne den dersom du ønsker det. Trykk på favoritten (kontoen) og velg 'Fjern fra favoritter'. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Må jeg ha mobildekning for å motta penger via Vennebetaling?

For å motta en Vennebetaling må du ha internettdekning på mobilen for å kunne trykke på linken som sendes på SMS. Hvis du er i utlandet, må dataroaming eller WIFI benyttes. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva skjer hvis mottaker oppgir feil kontonummer i link fra SkbVenn?

Det er viktig at mottaker oppgir rett kontonummer. Vi sjekker om kontonummer er gyldig, men det er ingen kontroll om det er samsvar mellom kontonummer og eier. 

I tilfeller hvor mottaker har tastet feil kontonummer kan Skandiabanken være behjelpelig med å få pengene tilbake fra en urettmessig betalingsmottaker, men vi har ingen rett til å tilbakeføre beløpet fra mottakers konto. Oppstår et slikt tilfelle må du kontakte oss snarest. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor har ikke mottaker mottatt pengene når de har gått ut fra kontoen min etter jeg betalte via Vennebetaling?

Dersom mottaker ikke er kunde i Skandiabanken, kan overføring ta opptil en virkedag før pengene er på mottakerkonto. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva koster det å bruke Vennebetaling?

Vennebetaling er en gratis tjeneste. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor lang tid har mottaker på å bekrefte kontonummer ved Vennebetaling?

Mottakeren har to dager på seg å bekrefte kontonummer ved vennebetalingen i SMS`en han/hun har mottatt. Pengene vil ligge resvert på kontoen din i to dager. Dersom mottaker ikke bekrefter kontonummeret sitt, blir pengene tilgjengeliggjort igjen på kontoen din etter disse to virkedagene. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor får jeg ikke opp kontaktlisten fra mobiltelefonen min?

For å få opp kontaktlisten i Vennebetaling, må du ha siste oppdaterte versjon av appen vår. Kontaktlisten på mobilen din kan kun hentes ved bruk av Skandiabanken app. Når du starter Vennebetaling første gang, vil du få spørsmål om tillatelse til å dele kontaktlisten med oss. Når det er gjort, vil kontaktlisten dukke opp når du bruker Vennebetaling. 

Dersom du valgte å ikke dele kontaktlisten med oss når du gikk inn på Vennebetaling, kan dette gjøres manuelt i ettertid. Du gjør dette på følgende måte: 

iOS: Gå til Hjem-skjermen, velg 'Innstillinger' - 'Mobilbank' og skru på bryteren ved siden av 'Kontakter'. Appen skal nå kunne vise kontaktene dine i vennebetalingsbildet. 

Android: Gå til Hjem-skjermen, velg 'Innstillinger' - 'Apper' - 'Mobilbank' - 'Tillatelser' og skru på bryteren ved siden av 'Kontakter'. Appen skal nå kunne vise kontaktene dine i vennebetalingsbildet. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvem kan jeg overføre til når jeg bruker Vennebetaling?

Du kan overføre til alle privatpersoner med norsk mobilnummer når du bruker Vennebetaling.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan endrer jeg navnet på en konto?

Du kan endre navn på konto under konto og betalingsinnstillinger.

Trykk på meynvalget Kontonavn og du kan i feltet som åpner seg velge å kalle kontoen din for det du selv vil.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor har dere lagt favoritter på samme side som totaloversikten?

Tidligere måtte du velge en startside selv; Favoritter eller Totaloversikt. Mange var ikke oppmerksom på dette valget. For å synliggjøre favoritter for alle og for å sikre at alle har samme «startside», har vi valgt å slå disse sammen. Du vil nå finne favoritter i toppen av totaloversikten. 

Standardkontoen din vil automatisk være en favoritt, men du kan fjerne den dersom du ønsker det og dermed ikke ha noen favoritter. Vi mener at denne endringen gjør det enklere for deg og legger til rette for at du fortsatt skal kunne velge det som passer deg best. 

Denne endringen vil også imøtekomme mange kunders ønske om å se både disponibelt beløp og saldo på en konto i mobilbanken/appen. Ved å trykke på favoritten får du tilgang til snarveier og siste transaksjoner og dermed lettere tilgang det de fleste kunder bruker aller mest. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg årsoppgaven?

Årsoppgaven for 2016 ble tilgjengelig i nettbanken din 23. januar 2017. Du finner den under Personikonet øverst til høyre når du er innlogget. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når blir årsoppgaven tilgjengelig?

Årsoppgaven for 2016 ble tilgjengelig i nettbanken den 23. januar 2017. Beholdningsoppgave og Realisasjonsoppgave for fond ble tilgjengelig 10. februar 2017. Frist for å levere Skattemeldingen (selvangivelsen) er 30. april 2017. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan slå av eller fjerne favoritter?

Dersom du ikke ønsker å ha favoritter kan du fjerne eller slette dem ved å trykke på favoritten (kontoen) og velger 'Fjern fra favoritter'. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg BSU i Skattemeldingen (selvangivelsen) min?

Årsoppgaven din, som ligger under personikonet øverst til høyre når du er innlogget, finner du BSU-kontoen din. Dersom den ligger der har vi rapport den til Skatteetaten. Du finner fradraget på siste side i Skattemeldingen; Foreløpig beregning av skatter og avgifter

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.