Hopp til innhold Meny
Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Hjelp

Sparing

Hvordan avslutter jeg en fondskonto?

Det er dessverre ikke mulig å avslutte en fondskonto i nettbanken. Send en e-post til aksjehandel@skandiabanken.no og oppgi både hvilken konto du ønsker å avslutte, og hvilken konto du ønsker at vi skal overføre eventuelle penger du har tilgode til.

Merk at eventuelle aksjer og/eller fond må selges ut og ha gått til oppgjør før vi kan avslutte kontoen.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva skal jeg som aksjekunde rapportere med i selvangivelsen?

Generelt:
Ved handel av aksjer og verdipapir er det to skattemessige forhold som kan gjøre seg gjeldende, 1) Formuesbeskatning 2) Gevinst / Tap ved salg (realisasjon).

Formue
Den skattemessige ligningsverdien på dine aksjer per 31.12 får du tilsendt årsoppgave over fra VPS.

Formuesverdien skal således være oppført i selvangivelsen og din plikt er å kontrollere at opplysningene som er oppført er korrekte, og eventuelt korrigere ved feil eller mangler.
Penger som er registrert på aksjekonto blir rapportert av Skandiabanken og finnes i årsoppgaven i banken.

Gevinst / Tap ved salg (realisasjon)
Alle som har realisert aksjer i løpet av året er pliktige til å legge ved skjema over realiserte andeler. Det er 2 alternativer for rapportering.

1) Utskrift fra aksjonærregisteret (Tilsendt fra Skatteetaten)
2) Manuelt utfylt skjema RF-1059. Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon.

Mer om årsrapport

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke typer konto kan jeg åpne i Skandiabanken?

Vi tilbyr brukskonto, høyrentekonto, aksjekonto, fondskonto og BSU-konto.

Brukskonto er gebyrfri og har ikke begrensninger på antall uttak. Renten godskrives konto hver måned. Du kan opprette inntil 20 slike kontoer i engasjementet ditt. Du kan åpne konto her.

Høyrentekonto gir deg en bedre rente på større beløp, se informasjon i prislisten vår. Du kan åpne inntil fem høyrentekontoer. Du kan åpne høyrentekonto her.

Fondskonto kan du også bruke til sparing, den kan du bruke til fondskjøp og spareavtaler. Du kan åpne fondskonto her.

Askjekonto kan brukes til å kjøpe aksjer. Åpne aksjekonto her.

Boligsparing for Ungdom er et godt sparealternativ for deg mellom 18-34 år. Her kan du åpne BSU-konto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan høyrentekontoen min motta en utenlandsbetaling?

Ja, Høyrentekontoen kan motta penger fra utlandet - husk at du alltid må informere avsender om IBAN-nummeret ditt i tillegg til SWIFT-koden vår. 

- Dersom innbetalingen er en SEPA-betaling (EUR innenfor EU/EØS) skal avsenderbanken benytte SWIFT-kode: SKIANOBB, Skandiabanken, 5020 Bergen, Norway og ditt IBAN-nummer, navn og adresse. 

- For øvrige innbetalinger (som ikke er SEPA) skal avsenderbanken benytte SWIFT-kode: DNBANOKK, DNB, 0021 Oslo, Norway og ditt IBAN-nummer, navn og adresse.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan avslutter jeg BSU-kontoen min?

Du avslutter BSU-kontoen din på BSU-siden i nettbanken. Velg Avslutt BSU og følg informasjonen på skjermen. Skandiabanken er pålagt å varsle skattemyndighetene om at BSU-kontoen er avsluttet.

Når du avslutter BSU-kontoen står du fritt til å overføre pengene til en konto hos Skandiabanken eller til en annen bank.

Er du i tvil om formålet for bruk av BSU-kontoen din faller innenfor regelverket, anbefaler vi at du leser mer om reglene på www.skatteetaten.no eller kontakter Skatteetaten i kommunen din.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvem kan opprette BSU?

BSU-konto kan opprettes av alle, til og med det året du fyller 33 år. Du kan opprette BSU-konto her.

For å kreve fradrag i skatt må du være personlig skatteyter, skattepliktig og bosatt i Norge.

Alle vilkår angående BSU kan du lese mer om på www.skatteetaten.no eller du kan kontakte ditt lokale skattekontor.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva menes med at pengene må brukes til ny bolig?

Oppsparte midler på BSU-konto må etter vilkårene brukes til kjøp av, eller nedbetaling av gjeld på ny, fast bolig.

Forutsetningen er at boligen eies av deg eller din ektefelle, og at boligen er ny. Med ny bolig menes at den er kjøpt etter at BSU-kontrakten ble inngått.

Er du i tvil om formålet for bruk av BSU-kontoen din faller innenfor regelverket, anbefaler vi at du leser mer om reglene på www.skatteetaten.no eller kontakter Skatteetaten i kommunen din.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg betale til utlandet fra høyrentekontoen min?

Nei, det er ikke mulig. Du må først overføre til en av brukskontoene dine, deretter kan du legge inn en betaling til utlandet.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan avslutter jeg høyrentekontoen min?

Du avslutter selv konto i nettbanken, under Avslutte konto. Dersom du avslutter en høyrentekonto må du vente ett døgn før du kan åpne en ny.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når får jeg den høyeste renten på høyrente?

Når saldo på høyrentekontoen er fra og med 100 000 får du den høyeste renten. Renten gjelder for hele innestående beløp på kontoen. Dersom saldo kommer under 100 000 kroner får du samme rente som på brukskontoen. Se prislisten for de ulike rentesatsene.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan selger jeg fond?

Velg Sparing - Fond - Mine fond. Her velger du Selg fond.

Du kan registrere salget i andeler, kroner eller huke av for Alt dersom du ønsker å selge hele beholdningen i det aktuelle fondet.

Skandiabanken har ingen direkte omkostninger kjøp og salg av fond. Husk at du alltid handler til ukjent kurs Det tar 2-7 virkedager før salget er gjennomført, og pengene blir gjort disponible for nye kjøp/overføring til andre kontoer.

Merk at salg av fond medfører realisasjon (utløser skatt).

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er nøkkelinformasjon?

Alle fond er pålagt å ha nøkkelinformasjon av finanstilsynet. Nøkkelinformasjonen skal gjøre det mulig for investor å forstå fondets struktur og risiko slik at investor kan gjøre investeringsbeslutninger på et informert grunnlag.

Du finner nøkkelinformasjon om fond ved å klikke på fondets navn i fondslisten og deretter linken Nøkkelinformasjon. Her finner du blant annet informasjon om fondets mål, investeringspolitikk, risiko- og investeringsprofil.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva skatter jeg av fond?

Fra 1. januar 2016 ble skattereglene for verdipapirfond endret. Før dette var det en felles skatteprosent (27 %) for alle typer fond. Etter endringen skiller man mellom aksjefond(fond med aksjeandel på 80 % eller mer) og rente- obligasjonsfond, hvor skattesatsen for rente- og obligasjonsfond  er 25 % mens den for aksjegevinster og utbytte øker til 28,75 %. I prinsippet er beskatningen av aksjer og aksjefond likevel noe lavere enn 28,75 % fordi du får med deg skjermingsfradraget.

Hvordan beregnes skatt på aksjefond?
Før beskatning må du nå multiplisere utbyttet, gevinst eller tap, med en «multiplikator» på 1,15. Deretter skal utbyttet, gevinsten eller tapet beskattes med 25 %. Den effektive skattesatsen blir dermed 28,75 %. 

Et eksempel på realisasjon (salg):
Du selger med en gevinst på 10 000 kroner. Dette skal multipliseres med 1,15 som blir 11 500 kroner. Deretter beskattes dette beløpet med 25 % som blir 2875 kroner. Skatten du betaler ved en gevinst på 10 000 kroner blir da 2875 kroner eller 28,75 %. Merk at eventuelt tap også multipliseres med 1,15 og beskattes med 25 % noe som gir et effektivt tapsfradrag på 28,75 %.

Skjermingsfradraget er ikke tatt med her, slik at skattesatsen i praksis blir noe lavere.

Eksempel ved utbytte:
Dersom du mottar et utbytte på 10 000 så multipliseres dette også med 1,15 og beskattes med 25 %. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan bytter jeg ett eller flere av mine fond med andre fond?

Gå til Mine fond, og velg Bytt

Du får opp en oversikt over alle fond du har tilknyttet kontoen. Skriv inn beløp på de fondene du ønsker å bytte. Deretter velger du Bytt.

Du kommer til fondslisten, og her velger du hvilke fond du ønsker å bytte til ved å trykke på handlevogn-knappen for det aktuelle fondet. Fondene du velger legger seg i handlekurven din. Når du har valgt alle fondene du ønsker å bytte til åpner du handlekurven. Her velger du Kjøp.

Velg fordeling mellom fondene du skal bytte til og deretter Bytt. Bekreft fondsbytte. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor kan jeg ikke flytte deler av min beholdning i et fond?

Alle andeler du eier per fond må flyttes fra annen bank/megler. Du kan imidlertid velge og kun flytte deler av din portefølje hos annen kontofører. Årsaken til dette er at Skandiabanken ikke ønsker at våre kunder skal kunne utføre skatteplanlegging.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Medfører flytting av fond til Skandiabanken realisasjon?

Flytting av dine fondsandeler til Skandiabanken vil ikke utløse noen realisasjon og får dermed heller ingen skattemessige konsekvenser.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Er det mulig å flytte fondsandeler fra Skandiabanken?

Nei, dessverre. Per i dag er det ikke mulig å flytte fondsandeler fra Skandiabanken til annen kontofører/ bank. Flytting fra konto i Skandiabanken vil imidlertid bli tilrettelagt fra vår side i det øyeblikk eksterne systemer tillater dette. Årsaken til dette er at det kun finnes en transaksjonstype som gjør at man kan flytte fondsandeler fra en personregistrert VPS-konto til en forvalterregistrert VPS-konto. Det er ikke mulig å flytte fra en forvalterregistrert VPS-konto til en personregistrert VPS-konto. Vi kan derfor ikke flytte fondsandeler ut fra Skandiabanken, ettersom FIFO-rekken vil ødelegges og skatterapportering feiles. 

Hvis du ønsker å flytte dine fondandeler til annen bank/ megler, så må du dessverre selge/ realisere fondsandelene i Skandiabanken og kjøpe dem på nytt hos ny bank/ megler.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg flytte fond til Skandiabanken?

Ja, du kan flytte fond til Skandiabanken. 

Følg deretter veiviser for å fylle ut skjema. Skriv ut skjema, signer og send det til Skandiabanken. Vi videresender skjemaet til kontofører i annen bank. Kontofører overfører fondsandeler til Skandiabankens forvalterregistrerte VPS- konto. Fondsandelene vil være tilgjengelig på din fondskonto innen 5-7 virkedager fra vi har mottatt fondsandelene til Skandiabankens forvalterregistrerte VPS-konto. 

På grunn av tekniske løsninger, er det dessverre ikke mulig å flytte Storebrand, Delphi, DNB eller Nordea-fond til Skandiabanken. Det er imidlertid mulig å flytte andre fond Skandiabanken tilbyr, som er registrert på din konto hos DNB og/eller Nordea.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan beregnes skatt på solgte fondsandeler?

Salg av fondsandeler beregnes etter FIFU-prinsippet. Det betyr enkelt og greit først inn, først ut, med andre ord, de andelene du kjøpte først, er også de andelene du først selger. Her finner du mer informasjon

Alle beholdninger, uansett fond, oppgis til formuemessig å være lik markedsverdi pr. 31.12.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Får jeg årsoppgave for fondshandler jeg gjør i Skandiabanken?

Generelt: Ved handel av fondsandler er det to skattemessige forhold som kan gjøre seg gjeldende, 1) Formuesbeskatning 2) Gevinst / Tap ved salg (realisasjon)

Alle våre kunder får tilgang til sin årsoppgave i nettbanken. Beholdning og oversikt over gevinst/tap på solgte fondsandeler vil bli rapportert til Skattedirektoratet. Det er din plikt å kontrollere at opplysningene som er oppført i selvangivelsen er korrekte.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan beskattes fond forvaltet i utlandet?

Utenlandsfond beskattes som norske verdipapirfond. Når det gjelder formueskatt så settes verdien av andelene i aksjefond til 80 % av markedsverdien per 31. desember i ligningsåret. Ved gevinst (etter realisasjon, innløsning eller salg) beregnes 28 % kapitalskatt, og ved tap kan 28 % trekkes fra. Vi vil sørge for rapportering av dine beholdninger og realiserte gevinst/tap til norske skattemyndigheter.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er kildeskatt?

Kildeskatt er en skatt som du betaler der hvor inntekten oppstår. For eksempel ved utbetaling av utbytte i et svenskregistrert fond, så er avtalen mellom Norge og Sverige 15 % kildeskatt, som skal betales til Sverige. Denne skatten har du imidlertid fradragsrett for i Norge.

Kunder med utbetalt utbytte i noen av fondene forvaltet i utlandet vil selv måtte kreve fradrag for eventuelt betalt kildeskatt.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når er det best å kjøpe fondsandeler?

Det ideelle er å kjøpe når kursene er lave, eller markedet er i bunn. Dessverre er det slik at du ikke vet om markedet har nådd bunnen, før markedet igjen er på vei oppover. Det er gjort flere sammenligninger for å avdekke hvilken meravkastning du hadde fått, dersom du følger en indeks eller et marked gjennom ett helt år, og klarte å kjøpe på bunn og å selge på topp. Sammenligningene viser at meravkastningen ikke er på mange prosent, men da forutsettes det altså at du klarer å treffe markedet. I det lange løp vil derfor tidspunktet for investeringen spille mindre rolle. Faktisk så er kanskje den beste måten å dra fordel av disse svingningene å starte en spareavtale.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor kjøpe andeler i aksjefond?

Sparing i aksjefond vil over tid gi deg en meravkastning i forhold til for eksempel vanlig banksparing. Risikoen er samtidig noe høyere, men reduseres jo lengre tidshorisont du har.

Fordelen med å spare i aksjefond fremfor enkeltaksjer er at du oppnår en risikospredning fordi fondet sprer sine investeringer i mange enkeltaksjer. Fondene forvaltes av profesjonelle forvaltere som til enhver tid følger markedet.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva hvis jeg har en kortere plasseringshorisont for sparing?

Er tidshorisonten på sparingen din i aksjefond kortere enn 4-5 år, er risikoen høyere. Ved kortere sparehorisont anbefaler vi derfor plassering på brukskonto, høyrentekonto eller i pengemarkedsfond.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan jeg kjøpe fond i Skandiabanken?

For å kjøpe fond gjennom Skandiabanken må du ha opprettet en brukskonto og en fondskonto. Etter at brukskonto og fondskonto er opprettet kjøper du fond ved å gå til kjøp fond. Velg hvilken konto du vil kjøpe fra og til. Velg Legg til flere fond. Her får du oversikt over alle fond Skandiabanken tilbyr. Klikk på handlevogn-ikonet til det/de fond du ønsker å kjøpe. De fond du har valgt legger seg i handlevognen din. Når du har valgt de fondene du ønsker å kjøpe, velg Kjøp i handlevognen og gjennomfør veiviser.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilket fond skal jeg velge?

Når du skal velge fond, bør du stille deg selv to spørsmål:

Hvor lenge du har tenkt å spare, og hvilken risiko du er villig til å ta. Normalt vil vi si at jo lengre tidshorisont du har, jo større risiko kan du ta. Sett gjerne sammen en basisportefølje.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål om fond?

Vi har egne autoriserte investeringsrådgivere til din disposisjon mellom klokken 08.30 og 16.00, mandag til fredag. Du kan kontakte våre rådgivere på telefon 800 36 000 eller via e-post sparing@skandiabanken.no.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva menes med rating av fond?

Nærmere halvparten av våre fond er ratet av det uavhengige ratingbyrået Morningstar. Rating er en evaluering av fond og forvalter, hvor det er andre verdier enn bare avkastning som legges til grunn. Rating måles i fra 1-5, der 5 er best.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når blir pengene utbetalt ved salg av fondsandeler?

Oppgjørsdager (antall dager fra en ordre er registrert av kunde, til oppgjøret krediteres konto) for en fondshandel varierer fra forvalter til forvalter, og kan variere fra 2-7 dager. Grunnen til at noen forvaltere har så lang oppgjørstid er at forvalterne er hjemmehørende i utlandet, og at ulike tidssoner og oppgjørstid mot forvalterne forsinker prosessen. Uansett antall oppgjørsdager er det alltid sluttkurs virkedagen etter at du som kunde har registrert ordren som blir benyttet, med mindre det enkelte verdipapirfond har andre bestemmelser (Market timing). Vær oppmerksom på at flere av våre fond er hjemmehørende i utlandet, og at fridager og helligdager som avviker fra Norge er med på forsinke oppgjøret.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva skjer når jeg selger fondsandeler?

Etter verdipapirfondsloven skal salg av andeler skje til ukjent kurs. Kursdato vil normalt være sluttkurskursen for påfølgende virkedag etter at ordren er mottatt av banken, med mindre det enkelte verdipapirfond har andre bestemmelser. Et salg skjer alltid i antall andeler, nettopp fordi man ikke vet hvilken kurs man selger til, og dermed ikke beløpet som blir utbetalt. Det vil derfor være avvik mellom verdien av det du selger på det tidspunkt du registrerer salgsordren og verdien på oppgjørstidspunktet.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er omkostningene ved kjøp og salg av fond?

Skandiabanken har ikke kjøps- eller salgsomkostninger på fond. Årlig forvaltningshonorar fra 0,12 %. 

Du finner omkostningene for det enkelte fond i fondslisten. Søk opp det aktuelle fondet, og trykk på fondsnavnet. Du får da opp informasjon om fondet, hvor blant annet årlige forvaltningsomkostninger er oppført.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken kurs får jeg ved kjøp eller salg av fondsandeler?

Ordrer sendes til de ulike forvalterne klokken 00:00 søndag til torsdag. For en ordre registrert innen klokken 00:00 vil handel få sluttkurs kommende handelsdag, med mindre det enkelte verdipapirfond har andre bestemmelser (Market timing). 

Ved bytte mellom to fond vil kursdagen for fondene du bytter til kunne variere, avhengig av når vi har mottatt oppgjør fra forvalter for de fondene du selger andeler i.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan et fond jeg har plutselig bli uetisk?

Et fond uten merking kan plutselig bli uetisk i den forstand at det kan gjøre investeringer i et av selskapene som betraktes som uetisk. Da vil dette avdekkes i neste gjennomgang fra oss, og fondet merkes rødt. De fondene vi har merket med grønt blad (ett eller to) har imidlertid signert en erklæring hvor de forplikter seg til ikke å investere i denne type selskap.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor er et fond uetisk?

Et verdipapirfond investerer i ulike selskaper. Det vil si at når du sparer i et fond vil fondsforvalteren investere pengene i ulike selskaper for å få så høy avkastning som mulig på dine sparemidler. Vi marker et fond uetisk (rød trekant) dersom fondet er investert i selskap som betraktes å drive virksomhet som ikke er etisk forsvarlig. Foreløpig benytter vi oljefondets "svarteliste" for å finne disse selskapene.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva betyr symbolene for etisk merking av fond?

To grønne blad: Fond med særskilt vekt på etiske eller samfunnsansvarlige investeringer.
Ett grønt blad: Fond som har innfridd grunnleggende krav for samfunnsansvarlige investeringer.
Rød trekant: Det er kjent at fondet gjør investeringer som de fleste anser som etisk uforsvarlig.
Ingen merking: Fond som er nøytralt, eller som ikke har signert erklæring om etiske investeringer.

Ytterligere tegnforklaring finner du i nettbanken. 

Videre, ved å trykke på symbolet til et konkret fond vil du få opp en nærmere forklaring av hvorfor det aktuelle fondet er merket med grønt blad eller rød trekant.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvem bestemmer om et fond er etisk eller ikke?

Vi forholder oss i stor grad til oljefondets retningslinjer, fordi vi mener dette er en god standard som gjenspeiler våre kunders syn på etiske investeringer. Kundeundersøkelsen bekrefter at det er slik. Dersom vi har markert et fond med ett eller to grønne blad, vil det si at de har forpliktet seg til å ikke investere i selskap som driver med virksomhet som er definert som uetisk av oljefondets etikkråd. Da har de enten signert vår erklæring eller de har tilsvarende interne retningslinjer. I tillegg har noen fond et mandat som spesielt fremmer etiske hensyn, da markerer vi dem gjerne med 2 grønne blad.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan øker verdiene i aksjefond?

Et aksjefond investerer i aksjer. Aksjer er en eierandel i et selskap, og omsettes normalt via en børs. De fleste aksjer omsettes daglig, ved at noen ønsker å kjøpe en aksje, og noen ønsker å selge. Verdien på en aksje fastsettes ved at kjøper og selger blir enige om en pris. Det er med andre ord tilbud og etterspørsel som fastsetter verdien på en aksje.

Normalt vil verdien på en aksje bevege seg opp og ned i løpet av en dag, avhengig av tilbud og etterspørsel. Ved dagens slutt fastsettes en sluttkurs på aksjen. Denne sluttkursen blir så brukt til å beregne verdien på fondet hver eneste dag.

Fondet tar det antall aksjer det eier, ganger med sluttkurs, og summerer opp den totale verdien av fondet. Dette blir igjen fordelt på det antall andeler som andelseierene i fondet har tilsammen, og på den måten blir det stilt en kurs pr. andel i hvert fond. Det er derfor sånn at det er svingningene i aksjekursene som bestemmer verdiutviklingen på en fondsandel.

Gevinsten man får på en aksjefondsinvestering kan først beregnes idet man selger en andel. Gevinsten vil da være forskjellen mellom det man kjøpte en fondsandel for, og det man selger den til. På samme måte oppstår det først et tap den dagen man velger å selge sine fondsandeler.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken avkastning kan jeg få hvis jeg kjøper andeler i aksjefond?

Det er vanskelig på forhånd å si hva avkastningen kommer til å bli. Vi må derfor støtte oss til historiske data som over tid viser en årlig avkastning som er 5 til 7 prosentpoeng høyere enn i bank.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er fordelene ved sparing i fond?

Det er flere fordeler. Den viktigste grunnen er at du over tid vil oppnå en meravkastning i forhold til annen sparing. En annen fordel er at du ikke selv trenger å være ekspert på aksjer for å kunne delta i den meravkastning som aksjemarkedet over tid gir. Du overlater til profesjonelle forvaltere å kjøpe og selge verdipapirer for deg. Det kreves heller ikke store beløp for å spare i fond.

Minstebeløpet for fondssparing hos oss er kroner 300,- ved engangskjøp, og kr. 300,- ved spareavtaler. Sparing i fond er dessuten den enkleste og billigste veien til utenlandske aksjer.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken mulighet er det for at jeg kan tape pengene mine ved sparing i fond?

Jo lengre tidshorisont du har, jo lavere er risikoen. Selv om aksjemarkedet i perioder kan utvikle seg negativt, vil markedet over tid utvikle seg positivt.

Det er derfor viktig å være langsiktig (minimum 4-5 år) for å redusere risikoen. Samtidig oppnår du en risikospredning gjennom at fondet investerer i mange enkeltaksjer, i motsetning til å investere alt i en enkelt aksje. Velger du fond som også investerer bredt, både bransjemessig og geografisk, reduserer du risikoen ytterligere.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilket utenlandsfond skal jeg velge?

Valget er naturligvis avhengig av din risikoprofil, men dersom du ønsker en bredt sammensatt portefølje som investerer både i ulike geografiske områder og i ulike bransjer, anbefaler vi deg å se nærmere på vårt utvalg av globale fond.

Ønsker du selv å sette sammen en bred portefølje, kan du velge mellom fond som investerer i de geografiske områdene USA, Europa, Japan, Far East eller Norge/Norden. Du kan også velge mellom ulike bransjefond innenfor teknologi, miljø eller helse.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan rådgiverne hjelpe meg?

Hvis du ønsker råd om hvilke fond du bør velge, og råd om hvordan du kan investere sparepenger bør du kontakte oss. Vi kan hjelpe deg med alle typer sparespørsmål. 

Vi har et stort tilbud med over 440 håndplukkete gebyrfrie fond, og vi kan hjelpe deg med å velge fond etter ditt behov. 

Vi kan sette sammen en portefølje som passer deg og ditt spareønske. Alle fondene er tilgjengelig uten kjøps- og salgsgebyrer. 

Kontakt gjerne en av våre rådgivere på telefon 800 36 000 (mandag - fredag mellom klokken 08:30 og 16:00).

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Må jeg skatterapportere en spareavtale?

Skandiabanken utfører skatterapporteringen på dine fond for deg. Alt du må gjøre er å sjekke at selvangivelsen stemmer.

Det finnes to hovedtyper fond - rentefond og aksjefond. Regelen for hvordan disse beskattes er ulike:

Rentefond:
Rentefond (obligasjons- og pengemarkedsfond) beskattes årlig, på samme måte som renteinntektene ved vanlig banksparing. Du skatter for renteinntektene fondet har hatt frem til 31.12. Eventuell kursgevinst eller kurstap som følge av renteendringer i markedet beskattes ikke før realisasjon.

Aksjefond:
Ved sparing i aksjefond belastes skatt først når du selger andelene dine, og det er kun gevinsten du har hatt i forhold til anskaffelsesverdi som blir beskattet, fratrukket skjermingsfradrag. Om du skulle selge et fond med tap kan dette trekkes fra på skatten.

Skjermingsfradraget og den utsatte skatten blir forklart nærmere under:

1. Skjermingsfradraget:
For aksjefond er en del av avkastningen «skjermet» for beskatning. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert år du eier andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger skjermingsfradraget er skattepliktig. Dette vil si at den risikofrie delen av avkastningen (skjermingsfradraget) vil være skattefri for deg som investor. Sparer du i bank, må du årlig skatte 25 prosent for hele renteinntekten.

2. Skattekreditt:
Ettersom gevinsten ikke beskattes før det året du selger dine aksjer- eller kombinasjonsfond utsetter du skattebetalingen. Denne effekten kalles skattekreditt, og kan utgjøre en stor fordel over tid. Skattekreditt kan sammenlignes med et rentefritt lån fra staten. I stedet for at staten krever inn skatt hvert år, vil du få beholde pengene til du selger og kan få avkastning også på den delen som du «låner» av staten.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan flytter jeg fond?

Har du fond andre steder enn i Skandiabanken og ønsker å samle all fondssparingen din på ett sted? Du kan flytte fondene dine til oss uten at fondsandeler selges, og du behøver ikke uroe deg for at dette medfører skattemessige konsekvenser.

Slik gjør du:

Gå til Flytte fond. Fyll ut skjema og signer med din BankID. Du kan også skrive ut ferdig utfylt skjema og returnere det til oss. Vi sender informasjon videre til den banken/foretaket du ønsker å flytte bort fra. Når vi mottar fondene dine registreres de på fondskontoen din.

NB! Denne prosessen kan ta inntil fem virkedager.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan beskattes mine fond?

Skandiabanken utfører skatterapporteringen på dine fond for deg. Alt du må gjøre er å sjekke at selvangivelsen stemmer.

Det finnes to hovedtyper fond - rentefond og aksjefond. Regelen for hvordan disse beskattes er ulike:

Rentefond:
Rentefond (obligasjons- og pengemarkedsfond) beskattes årlig, på samme måte som renteinntektene ved vanlig banksparing. Du skatter for renteinntektene fondet har hatt frem til 31.12. Eventuell kursgevinst eller kurstap som følge av renteendringer i markedet beskattes ikke før realisasjon.

Aksjefond:
Ved sparing i aksjefond belastes skatt først når du selger andelene dine, og det er kun gevinsten du har hatt i forhold til anskaffelsesverdi som blir beskattet, fratrukket skjermingsfradrag. Om du skulle selge et fond med tap kan dette trekkes fra på skatten.

Skjermingsfradraget og den utsatte skatten blir forklart nærmere under:

1. Skjermingsfradraget:
For aksjefond er en del av avkastningen «skjermet» for beskatning. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert år du eier andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger skjermingsfradraget er skattepliktig. Dette vil si at den risikofrie delen av avkastningen (skjermingsfradraget) vil være skattefri for deg som investor. Sparer du i bank, må du årlig skatte 25 prosent for hele renteinntekten.

2. Skattekreditt: 
Ettersom gevinsten ikke beskattes før det året du selger dine aksjer- eller kombinasjonsfond utsetter du skattebetalingen. Denne effekten kalles skattekreditt, og kan utgjøre en stor fordel over tid. Skattekreditt kan sammenlignes med et rentefritt lån fra staten. I stedet for at staten krever inn skatt hvert år, vil du få beholde pengene til du selger og kan få avkastning også på den delen som du «låner» av staten.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke fond kan jeg spare i?

Se Skandiabankens fondsliste for oversikt.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er et fond?

Et fond er en kollektiv investering hvor mange investorer går sammen om å kjøpe aksjer eller rentepapirer. Fondet har en profesjonell forvalter til å styre investeringene, for å gi deg best mulig avkastning. Forvalterne gjør de investeringer de til en hver tid mener er de beste, med ett overordnet mål om å slå markedet som helhet. Dette gjør at du som fondssparer ikke trenger mye forkunnskaper eller holde deg oppdatert på hva som skjer i markedet for å kunne spare i fond.

Forvalteren legger dine penger inn i den samme potten som de andre investorene. Summen av alle pengene blir kalt fondets aktiva eller fondets forvaltningskapital. Forvalteren investerer deretter forvaltningskapitalen i aksjer, obligasjoner eller en kombinasjon av disse (enkelte fond investerer i mer komplekse verdipapirer). Aksjene eller obligasjonene blir gjerne kalt fondets beholdninger og summen av alle beholdninger kalles gjerne for fondets portefølje.

Fondets type avhenger av hvilke verdipapirer fondet investerer i. For eksempel aksjefond investerer naturlig nok i aksjer, globalt aksjefond investerer i aksjer i hele verden, mens andre fond investerer utelukkende i norske aksjer. Andre typer fond er rentefond (eller obligasjonsfond) og kombinasjonsfond. Du, som investor, får hele fondets portefølje i miniatyr uavhengig om du investerer mye eller lite i fondet. 

Investerer du i fond får du med andre ord god spredning i investeringene selv med små beløp.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er en spareavtale?

En spareavtale i Skandiabanken er fast sparing i fond som du kan velge skal skje; månedlig, hver 14. dag, ukentlig eller kvartalsvis. Gjennom en spareavtale kjøper du andeler i ett eller flere fond gjennom automatiske trekk. I nettbanken kan du når som helst endre sparebeløpet, trekkdato eller stoppe trekket. Du får også daglig verdioppdatering i nettbanken.

Minste beløp for en spareavtale er 300 kroner per trekk.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Er spareavtale like trygt som banksparing?

Spareavtale i fond og banksparing har ulike fordeler og ulemper.

Banksparing egner seg bra til kortsiktig oppbevaring av bufferkapital. Over lang til kan du imidlertid forvente at banksparing gir liten eller ingen økt kjøpekraft på grunn av lav rente på innskudd, inflasjon og skatt.

En spareavtale i fond er mer risikabel, men det er forskjell på den langsiktige og den kortsiktige risikoen. Sparer du over år er det historisk større sannsynlighet for å få en mye bedre avkastning på sparepengene enn gjennom banksparing.

Hvilke fond en spareavtale investerer i vil også påvirker hvilke svingninger du må regne med at sparepengene dine vil ha. Vi har laget en Fondsvelger som hjelper deg å finne rett fond til din spareavtale ut fra hvor store svingninger du tåler på sparepengene og i forhold til hvor lang tid du ser for deg å spare.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke rente gjelder for Aksjekonto?

Det er lik rentesats på handlekontoen for aksjer og brukskonto (Alt i Ett-konto). Her finner du gjeldende rentesatser. Handlekontoen for aksjer skal ikke brukes som en sparekonto. For sparing på konto anbefaler vi høyrentekonto. For beløp over 100 000 får du høyrentekontobetingelser. For beløp under 100 000 er renten på høyrentekonto lik brukskonto. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg logge inn via Trader?

Nei, det finnes ikke lenger en egen aksjetrader utenom nettbanken. All informasjon som var i den gamle traderen er nå tilgjengelig direkte i nettbanken. Du trenger ikke egen innlogging.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken informasjon får jeg under Markedsoversikt?

Menyvalget Markedsoversikt gir informasjon om hovedindeksen, globale aksjemarkeder, vinnere, tapere, mest omsatte aksjer, råvarer, finanskalender, aksjenyheter og så videre.

Gå direkte til siden Markedsoversikt her.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Får jeg 9 timers sesjonstid på aksjesidene?

Ja, du får 9 timers sesjonstid på de nye aksjesidene. Står du på aksjesidene kan du være innlogget i 9 timer før du blir logget ut. Du vil imidlertid bli logget ut fra andre banksider innen 20 minutter. Du vil få beskjed når utloggingstiden nærmer seg.

Alle som handler aksjer har mulighet til å få sanntidsinformasjon på aksjer. Du kan enten oppdatere kursene manuelt ved å velge Oppdater på siden for Kursliste, eller du kan betale for sanntidsinformasjon. Betaler du for sanntidsinformasjon får du kurser, ordredybde med mer i realtid. 

Sanntidsinformasjon koster 99,- pr. måned.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er sanntidsinformasjon?

Sanntidsinformasjon gir deg kurser i realtid til alle aksjer, derivater, grunnfondsbevis med mer på Oslo Børs og Oslo Axess.

I tillegg får du ordredybder i realtid med mer.

Alle som handler aksjer gjennom nettbanken har mulighet til å få sanntidsinformasjon på aksjer. Du kan enten oppdatere kursene manuelt ved å velge Oppdater på siden for Kursliste, eller du kan betale for sanntidsinformasjon. Betaler du for
sanntidsinformasjon får du kurser, ordredybde med mer i realtid i nettbanken.

Sanntidsinformasjon koster 99,- pr. måned.

Gå til siden for sanntidsinformasjon her.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg min VPS-konto?

Du finner VPS-kontoen din på Totaloversikt under Aksjekonto.

Har du ikke VPS-konto kan du opprette det ved å åpne en Aksjekonto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan registrerer jeg en Stop loss / Avansert ordre?

Først setter du kurslimit, gyldighet og antall/beløp som ved en vanlig ordre. Marker så for Jeg ønsker å benytte avanserte innstillinger for kjøp av aksjer. Deretter setter du triggervilkår og triggerpris som bestemmer når orden skal sendes på børs. Triggeren følger siste (siste omsatte) og når denne utløses på bakgrunn av vilkårene du har satt så sendes ordren din på børs. 

Eksempel på stop loss:

Siste omsatte er 100 NOK og du bestemmer at du vil aktivere en salgsordre dersom kursen faller til under 90 NOK.

Legg inn salgsordre på ønsket antall aksjer. Sett 90 i feltet Trigger og velg vilkåret Under eller lik. Kurslimiten settes til under 90 NOK, for eksempel 87 NOK. ordren vil da legges inn i markedet hvis det skjer en omsetning på 90 NOK eller lavere. Når ordren din er lagt inn i markedet vil den oppføre seg som en helt vanlig ordre (limit-ordre). Aksjene dine vil da bli solgt ut fra kjøpsinteressen ned til limiten du har satt, i dette tilfellet 87 NOK.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan fungerer det med kurtasje?

Kurtasjen vår er på 0,05 % av handelsbeløpet. Minimum kr. 49 og maksimum kr. 250. Kurtasjen gjelder per ordre uavhengig av om du selger 1 aksje eller 1000 aksjer, eller om ordren gjennomføres med flere delordre.

Kurtasjen kommer i tillegg til ordreverdien din og belastes aksjekontoen din. Den legges også til kjøpt for verdien du finner i nettbanken.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan deaktiverer jeg alle alarmer?

For å deaktivere alle alarmer: Send SKBN STOPP til 2077

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor mye av verdipapirkreditten min er i bruk?

For å se hvor mye av din verdipapirkreditt som er i bruk går du til menypunktet Sparing, Aksje og Mine aksjer.

Dersom du har brukt noe av kreditten din vil det fremkomme en egen post som heter Benyttet kreditt. Du kan også se hva du har brukt av kreditten ved å velge menypunktet Sparing, Aksje og Verdipapirkreditt.

Gå direkte til Verdipapirkreditt her.

Kreditten beregnes som kjent ut fra belåningsverdien din og tilgjengelig kreditt vil tilsvare Belåningsverdi. Når du har en kreditt vil Disponibelt vise tilgjengelig kreditt + egne tilgjengelige midler.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilke aksjer/verdipapir kan jeg handle via Skandiabanken?

Skandiabanken tilbyr per i dag handel med aksjer, tegningsretter, egenkapitalbevis og utvalgte derivater (ETN og EFT'er) notert på Oslo Børs og Oslo Axess.

Vi vurderer fortløpende andre markeder.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva koster sanntidsinformasjon?

Alle som handler aksjer gjennom nettbanken har mulighet til å få sanntidsinformasjon på aksjer. Du kan enten oppdatere kursene manuelt ved å velge Oppdater på siden for Kursliste, eller du kan betale for sanntidsinformasjon.

Sanntidsinformasjon koster 99,- pr. måned, inkludert mva. Avgiften er prisen vi betaler for sanntidsinformasjon hos Oslo Børs. Vi har altså ingen fortjeneste på denne tjenesten. 

Betaler du for sanntidsinformasjon får du kurser, ordredybde med mer i realtid i nettbanken.

Du belastes etterskuddsvis, og du betaler kun for de månedene du faktisk benytter deg av sanntidsinformasjon. Sanntidsinformasjon er gratis første måneden du benytter det.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er en Stop loss / Avansert ordre?

Stop loss / avansert ordre er en ordrefunksjon som gir deg mulighet til å bestemme når ordren skal legges i markedet.

Det kan være hensiktsmessig å benytte en stop loss / avansert ordre dersom du ikke har anledning til å følge aktivt med på markedet, og du ønsker å selge aksjer du eier hvis aksjen skulle falle til et visst nivå.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er alarmer?

Alarmer på en aksje er en tjeneste du kan benytte til å holde deg oppdatert på hva som skjer på Oslo Børs. Du kan lage flere alarmer tilpasset dine ønsker slik at du ikke går glipp av viktige nyheter eller kursendringer.

For å deaktivere alle alarmer: Send SKBN STOPP til 2077

Pris per mottatte SMS er 0,- i hele 2016. Normal pris er 1,- per mottatte SMS.

Du finner tjenesten Alarmer på aksjer under menyvalget Sparing, Innstillinger, Alarmer for aksjer.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Fra hvilke børser tilbyr Skandiabanken aksjer?

Skandiabanken tilbyr per i dag handel med aksjer, tegningsretter, egenkapitalbevis og utvalgte derivater (ETN og EFT'er) notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market.

Vi vurderer fortløpende andre markeder.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Får jeg alltid kjøpt og solgt aksje til den kursen jeg legger inn?

Nei, dersom du for eksempel registrerer en salgsordre på 10 NOK er du avhengig av at det finnes kjøpere som er villig til å betale 10 NOK. Men merk at du alltid får beste tilgjengelige kurs i markedet.

Eksempel best tilgjengelige kurs:

Sist omsatte er 15 NOK, og det ligger selgere på 15, 16, 17 osv. Registrerer du en kjøpsordre med kurslimit 20 NOK vil du likevel i dette tilfellet få kjøpt aksjene til 15 NOK da dette er beste tilgjengelige kurs, gitt at det finnes nok askjer til salgs på den aktuelle kursen. Dersom det ikke finnes nok aksjer på høyeste kurs vil du kjøpe resterende på neste kursnivå, for eksempel 16 NOK.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når kan jeg avslutte BSU-kontrakten uten at det får skattemessige konsekvenser for meg?

Oppsparte midler på BSU-konto må etter vilkårene brukes til erverv av, eller nedbetaling av gjeld på ny fast bolig.

Forutsetningen er at boligen eies av deg eller din ektefelle og at boligen er ny. Med ny bolig menes at den er ervervet etter at BSU-kontrakten ble inngått.

Er du i tvil om formålet for bruk av din BSU faller innenfor regelverket, anbefaler vi at du leser mer om reglene på www.skatteetaten.no eller kontakter Skatteetaten i kommunen din. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva menes med å bryte BSU-kontrakten?

Du bryter BSU-kontrakten hvis du tar ut mer enn fritt uttaksbeløp. Fritt uttaksbeløp er det beløpet du har spart mellom 01.01. og den 31.12 i samme inntektsår. Renter som påløper fra og med det inntektsår du fyller 34 år regnes også som fritt uttaksbeløp.

Etter å ha brutt kontrakten kan du ikke foreta nye innskudd eller opprette ny BSU-konto. Du kan fortsatt ha resterende BSU-midler på BSU-kontoen og dele opp uttakene.

Tar du ut midler spart i BSU utover fritt uttaksbeløp og benytter det til annet enn det som er innenfor regelverket for BSU, kan Skattemyndighetene kreve deg for tidligere innvilget skattefordel. Banken kan avslutte BSU-kontoen din og overføre resterende saldo til din brukskonto.

Er du i tvil om formålet for bruk av din BSU faller innenfor regelverket, anbefaler vi at du leser mer om reglene på www.skatteetaten.no eller kontakter lokalt ligningskontor i kommunen din. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg ta ut årets BSU-innskudd?

Ja. Innskudd på BSU-konto blir rapportert til skattemyndighetene 31.12. Før denne dato kan du heve årets innskudd uten at dette får skattemessig konsekvens for deg. Renter som er kreditert konto inneværende år, er sperret og kan ikke tas ut uten at BSU-kontrakten brytes.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg ta ut opptjente og godskrevne renter fra min BSU-konto?

Nei. Tar du ut renter anses dette som brudd.

Du kan fritt disponere renter som påløper fra og med det inntektsåret du fyller 34 år. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg fortsette BSU sparing etter at jeg har gjort opp nåværende BSU-konto?

Boligsparekonto kan kun opprettes én gang per person. Du kan ikke opprette ny konto når en tidligere konto er gjort opp.

Dette gjelder selv om innskudd på den oppgjorte kontoen ikke har gitt grunnlag for skattefradrag

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva hvis jeg har liten skattbar inntekt ett år?

Har du liten eller ingen skattbar inntekt ett år kan det lønne seg å ikke spare i BSU dette året, eller spare et lavere beløp for å utnytte skattefordelen maksimalt. Hvis skattefradraget overstiger samlet inntektskatt det aktuelle året, vil skattefradraget gå tapt. Du vil ikke få dette til gode ved et senere inntektsår. Du får kun fradrag i inntektsskatt og trygdeavgift. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan min samboer eller ektefelle og jeg ha felles BSU-konto?

Nei, det kan dere ikke. BSU-konto er en personlig konto, og samboere eller ektefeller må opprette hver sin BSU-konto. 

Dersom dere ønsker en felles sparekonto, kan dere opprette en høyrentekonto. En av dere oppretter det i sin nettbank, og den andre søker disposisjonsrett på denne. Høyrentekontoen vises i begges nettbank. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg ha flere BSU-kontoer?

Nei. Du kan bare ha én BSU-konto, og du kan ikke opprette ny BSU-konto hvis du har benyttet deg av ordningen tidligere.

Eksisterende BSU-konto kan flyttes fra en bank til en annen uten at dette får konsekvenser for BSU-kontrakten. BSU-konto er en personlig konto og kan ikke disponeres eller eies av flere. Ektefeller må opprette hver sin BSU-konto. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er BSU?

BSU (Boligsparing for ungdom) er en svært gunstig boligspareordning for ungdom.

Du kan spare inntil 25 000 kroner per år, til og med det inntektsåret du fyller 33 år.

Samlet innbetalt sparebeløp kan ikke overstige 300 000 kroner.

Sparing i BSU gir deg skattefradrag på inntektsskatten på 20 % av årets sparebeløp, maksimalt 5 000 kroner.

Oppsparte BSU-midler skal i hovedsak benyttes til kjøp av ny, fast bolig, eller til nedbetaling av gjeld på fast bolig kjøpt etter opprettelse av BSU-konto.

Ønsker du mer informasjon om bruk av midler spart i BSU eller lese alle vilkårene angående BSU, anbefaler vi deg å lese mer på www.skatteetaten.no eller kontakte ditt lokale likningskontor.  

Du kan opprette BSU-konto her.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg samle min fondssparing i Skandiabanken?

Ja, du kan flytte fond til oss fra andre fondsforvaltere til Skandiabanken. Få mer informasjon om Flytte fond ved å gå til Sparing i menypunktet når du er innlogget, deretter Fond, og Flytte fond

Gå direkte til Flytte fond her.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan velger jeg standard fondskonto?

Trykk på fondshandel og her kan du velge en standard fondskonto som du ønsker skal være den konto fondene skal settes inn på når du kjøper fond. Du kan også velge konto ved hvert kjøp. Her kan du også velge standard belastningskonto ved fondshandel. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan jeg åpne en høyrentekonto?

Du kan enkelt åpne høyrentekonto i nettbanken. 

Du kan opprette inntil fem høyrentekontoer og selv velge navn på disse (for eksempel barnets navn). Beløpet må være over 100 000 kroner på en enkelt konto for å få rentesatsen som gjelder for høyrentekonto, beløpet kan ikke være fordelt på flere høyrentekontoer. 

- Du overfører fritt, enkelt og greit mellom høyrentekonto og brukskonto. Overføring skjer umiddelbart 
- Det er ingen begrensninger på antall uttak eller overføringer
- Det er ingen bindingstid 
- Renten blir godskrevet månedlig

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan endrer jeg navnet på en høyrentekonto?

Det er dessverre ikke mulig å selv velge kontonavn ved opprettelse av høyrentekonto. Du kan imidlertid endre kontonavn etter høyrentekontoen er opprettet, ved å gå til Kontoinformasjon. Velg høyrentekontoen din i listen og Endre kontonavn. Skriv inn nytt navn, og velg OK.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg overføre fra en annen bank direkte til høyrentekontoen min?

Høyrentekontoen kan motta overføringer fra andre banker både i inn- og utland.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Tar avkastning hensyn til forvaltningsavgiften?

Avkastningen i nettbanken og prospektet viser den faktiske avkastningen fondet har gitt når forvaltningsavgiften er trukket fra.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er Swing pricing?

Swing pricing på fond er et hjelpemiddel for å beskytte eksisterende andelseiere i et fond mot transaksjonskostnader som oppstår når det er høy tegning eller innløsning i et fond. 

Forvalter kan ”svinge” NAV-kursen opp eller ned etter en fastsatt prosentsats hver gang netto tegning eller innløsning overskyter en forhåndsdefinert terskel. Prosentsats og terskelverdi er ikke offentlig tilgjengelig.

Kunder som skal kjøpe eller selge fond med ”Swing pricing” kan dermed ikke vite om de blir påvirket positivt eller negativt ettersom det er total netto tegning i fondet som blir lagt til grunn. Man vil ikke kunne vite verken før eller etter handel om kursen har blitt ”svungt” eller hvilken vei den eventuelt har svunget. Det er derfor umulig å si hvordan dette vil påvirke deg som kunde da det også kan tenkes at du kan kunne tjene på dette om du handler motsatt vei av majoriteten i markedet.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når oppdateres fondskontoen min?

Fond blir kurssatt på ulike tidspunkt om dagen, og Morningstar leverer flere ganger daglig nye kurser. Kursene blir oppdatert i nettbanken og på fondskontoen din etter hvert som kursene blir kjent.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg ut mer om fondene mine?

Under Mine fond finner du oversikt over alle fondskontoene dine. Trykk på navnet på hvert enkelt fond for å få opp informasjon om det aktuelle fondet.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Tilbyr Skandiabanken sparing i IPA (Individuell Pensjonssparing)?

For tiden tilbyr vi ikke IPA (individuell pensjonssparing) i vårt sortiment.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor lang tid tar det å flytte fondsandeler til Skandiabanken?

Fondsandelene vil være tilgjengelig på fondskontoen din innen 5-7 virkedager, fra vi har mottatt fondsandelene til Skandiabankens forvalterregistrerte VPS-konto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva menes med kontofører?

Kontofører er banken/ megleren hvor dine fondsandeler er registrert.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg en oversikt over registrerte fondsflyttskjema?

Du finner flytteskjema som du har registrert i nettbanken under Flytte fond. Nederst på siden finner du oversikt over dine registrerte, fullførte og slettede fondsflytt.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva skjer med skatterapportering dersom jeg flytter mine fondsandeler?

Skatterapportering av dine fondsandeler vil bli gjort for deg av Skandiabanken. Du vil finne dine årsoppgaver i nettbanken under personikonet.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er skjerming?

Når du innløser fondsandelene dine får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert av de årene du har eid andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på skjermingsrenten er skattepliktig.

Skjermingsrenten settes lik årsgjennomsnittet av renten etter skatt på statskasseveksler med tre måneders løpetid. Dette tilsvarer rentenivået på en gjennomsnittlig høyrentekonto i bank.

Litt forenklet kan man si at skjermingsrenten gir deg skattefri bankavkastning på pengene du har satt inn i aksjefond. Det samme oppnås på aksjeandelen i et kombinasjonsfond.

Skjermingsfradraget trekkes ikke fra fortløpende hvert år, men beregnes med tilbakevirkende kraft for alle årene du har vært inne i fondet, uten hensyn til fondets avkastning fra år til år i spareperioden.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er RISK?

RISK er en regulering av inngangsverdien (eller kjøpesummen for andelene eller aksjen) som skal hindre dobbelbeskatning. I Norge er det slik at når det deles ut utbytte på aksjer, så blir det trukket fra kapitalskatt (28%) FØR utbytte utbetales til aksjonæren (i vårt tilfelle fondet). Det vil dermed være sånn at et utbytte som et fond mottar allerede er beskattet. Når en andelseier så selger sine fondsandeler med gevinst, og endel av den gevinsten er oppstått som følge av at fondet har mottatt utbytte, reguleres inngangsverdien (eller kjøpesummen) noe opp for å unngå dobbel beskatning. Man unngår dobbel beskatning ved at inngangsverdien blir høyere, og dermed blir gevinsten som skal beskattes lavere.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan behandles gevinst/fradrag for tap for fond skattemessig?

Ved gevinst (etter realisasjon, eller salg) beregnes 28 % kapitalskatt, og ved tap kan 28 % trekkes fra. Vi vil sørge for rapportering av dine beholdninger og realiserte gevinst/tap til norske skattemyndigheter.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan behandles formueskatt på andeler du eier i aksjefond?

Når det gjelder formueskatt så settes verdien av andelene i aksjefond til 100 % av markedsverdien pr. 31. desember ligningsåret. Ved gevinst (etter realisasjon, eller salg) beregnes 28 % kapitalskatt, og ved tap kan 28 % trekkes fra.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Får jeg utbytte når jeg eier fondsandeler?

Noen av fondene vi tilbyr utbetaler utbytte. Dette kan være utbytte i form av nye andeler eller kontanter. Informasjon om utbytte skal være opplyst nøkkelinformasjonen til de aktuelle fondene.

Merk at eventuelt utbytte fra utenlandske fond(utenlandsk forvalter) beskattes delvis i form av kildeskatt som tilfaller det landet som fondet er registrert i. 

For å unngå dobbeltbeskatning har du fradragsrett for den skatten som er betalt i utlandet. Skandiabanken sørger for alle de nødvendige opplysningene om dette er tilgjengelig i årsoppgaven, men du må selv kreve fradraget.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan endrer jeg belastningskonto på spareavtalen min?

Du kan selv endre spareavtalen din i nettbanken. Du kan endre belastningskonto, trekkdato og beløp.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor har fondskontoen bare sju siffer?

En fondskonto kan ikke benyttes som en belastningskonto da det ikke er et reelt kontonummer. For å unngå misforståelse viser vi depotnummeret på sju siffer. Det er ikke mulig å bruke kontoen ved innbetaling fra annen bank, eller som belastningskonto ved regningsbetaling.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan jeg endre navnet på fondskontoen min?

Du kan endre kontonavn under Sparing, Innstillinger og Fondsinnstillinger

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg selge andre personers fond via Skandiabanken?

Nei, du kan kun selge fond som er knyttet opp mot ditt eget fødsels- og personnummer.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva koster det å selge et aksjefond?

Salg av aksje-/rentefond medfører ingen kostnader.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan beregnes forvaltningshonorar i SKAGEN-fondene?

SKAGEN Global og SKAGEN Vekst.
Årlig forvaltningshonorar er 1 % pluss et variabelt forvaltningshonorar. 

Den avkastning som overstiger 6 % p.a. i SKAGEN Vekst og som overstiger Morgan Stanleys verdensindeks i SKAGEN Global skal fordeles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. SKAGEN Global kan dermed bli belastet variabelt forvaltningshonorar selv om fondets avkastning har vært negativ, så lenge fondet har oversteget referanseindeksen. Motsatt kan fondet ha positiv avkastning uten å bli belastet variabelt forvaltningshonorar, hvis ikke referanseindeksen har blitt oversteget.

Fast forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig. Fondene har mulighet for å anvende derivater, som for tiden ikke benyttes.

SKAGEN Kon-Tiki
Årlig forvaltningshonorar er 2,5 % p.a. pluss/minus variabelt forvaltningshonorar.

Akkumulert avkastning utover nymarkedsindeksen Morgan Stanley Capital International Daily Total Return Net Dividends $ Emerging Markets Free (NOK) fordeles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Totalt årlig forvaltningshonorar har imidlertid et øvre tak på 4 % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Ved lavere avkastning enn verdensindeksen, deles verdifallet likeledes 90/10. Dog begrenses reduksjonen slik at det totale årlige forvaltningshonoraret blir minimum 1 % p.a. SKAGEN Kon-Tiki kan belastes variabelt forvaltningshonorar selv om fondets avkastning har vært negativ, så lenge fondet har oversteget referanseindeksen. Motsatt kan fondet ha positiv avkastning uten å bli belastet variabelt forvaltningshonorar, hvis ikke referanseindeksen har blitt oversteget.

Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig. Fondet har mulighet for å anvende derivater, som for tiden ikke benyttes.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg angre på et fondskjøp eller et fondssalg?

Ja, du kan angre både på kjøps- og salgsordre frem til klokken 23:59 søndag til torsdag.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor benyttes det ulik valutakurs ved kjøp og salg av fondsandeler?

Når du som kunde kjøper fondsandeler i et fond med utenlandsk valuta, gjøres dette opp i fondets valuta. Det skjer med andre ord en veksling fra NOK til fondets valuta. På vekslingstidspunktet er det vanlig at det settes en kjøpskurs på valuta (veksling fra NOK til utenlandsk valuta), eller ved salg en salgskurs (veksling fra utenlandsk valuta til NOK). Det vil alltid være ulik vekslingskurs ved kjøp og salg. Denne differansen kan variere opptil cirka 0,9%. 

Skandiabanken benytter valutakursen som er vekslet av Skandia den dagen fondskursen fastsettes for fondshandelen. Ved kjøp av fondsandeler veksles valutaen til norske kroner til selgekursen for aktuell valuta.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor lang tid tar det før en fondshandel vises i engasjementsbildet?

Oppgjørsdager (antall dager fra en ordre er registrert av kunde, til den vises i engasjementsbildet) for en fondshandel varierer fra forvalter til forvalter, og kan variere fra 2-7 dager. Grunnen til at noen forvaltere har så lang oppgjørstid er at forvalterne er hjemmehørende i utlandet, og at ulike tidssoner og oppgjørstid mot forvalterne forsinker prosessen.

Uansett antall oppgjørsdager er det alltid sluttkurs virkedagen etter at du som kunde har registrert ordren som blir benyttet, med mindre det enkelte verdipapirfond har andre bestemmelser (Market timing).

Vær oppmerksom på at flere av våre fond er hjemmehørende i utlandet, og at fridager og helligdager som avviker fra Norge er med på forsinke oppgjøret.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Binder jeg pengene mine når jeg kjøper fondsandeler?

Det er ingen bindingstid på fondsandeler. Forvaltningsselskapene er pliktig til å innløse andelene når du som andelseier ønsker det. Pengene du sparer i fond er som regel like lett tilgjengelig som bankinnskudd, men det kan ta noen dager før du har pengene disponibelt (vi har ulik oppgjørstid for ulike forvaltere). Du må selv registrere salget gjennom nettbanken.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor er noen fond uten merking?

Det betyr at det i utgangspunktet er nøytralt. Det vil si at vi ikke har avdekket uetiske investeringer, men også at forvalteren av fondet har valgt å ikke signere vår erklæring om etiske investeringer.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor ofte sjekker dere om et fond er etisk eller ikke?

Vi gjør en "screening" av alle fond minst hver 3. måned. Merkingen blir fortløpende oppdatert i nettbanken.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor finner jeg avkastningsoversikt for fondene?

Du finner en avkastningsoversikt for fondene i fondslisten. Fondslisten viser avkastningen til fondet det siste året. Ønsker du å se avkastning utover et år trykk på tallet.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Tilbyr Skandiabanken spareavtale i fond?

Ja. Du kan etablere spareavtale i alle fond som er tilgjengelig i vårt fondsutvalg. For å opprette spareavtale hos oss må du ha åpnet en brukskonto og en fondskonto. Du kan velge mellom ukentlig, hver 14.dag, månedlig, kvartalsvis, eller årlig trekk, og du bestemmer selv trekkdato og beløp (minimum  kroner 300,- per trekk). Du kan ha en spareavtale per fondskonto, og inntil seks fondskontoer totalt.

Tilknyttet spareavtalen velger du hvilke fond du vil spare i gjennom din fordelingsplan. Der angir du i prosent fordeling av sparingen din i de ulike fondene. Fordelingsplanen kan du endre når som helst, og på den måten kan du enkelt selv endre hvilke fond du sparer i etterhvert. 

Starte spareavtale.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg spare i fond til barn via Skandiabanken?

En forutsetning for å handle fond i Skandiabanken er at du har opprettet en brukskonto og en fondskonto. 

For å bli kunde i Skandiabanken må man være fylt 18 år, og sparing i barnets navn er derfor per i dag ikke mulig. 

Vi gjør oppmerksom på at det etter dagens skatteregler kan det være gunstig å spare til barn i eget navn fremfor i barnets navn. Dette kan du gjøre ved å opprette flere fondskontoer i ditt eget engasjement, og navngi hver av disse med barnas navn. Du kan opprette en egen spareavtale på hver fondskonto, og du kan ha inntil seks fondskontoer.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er et aksjefond?

Aksjefond investerer penger i forskjellige aksjer. Minimum 80% av kapitalen i aksjefond er investert i aksjemarkedet. Ved å eie andeler i aksjefond, eier du aksjer indirekte. Fondet eier aksjer og du eier en andel av fondet.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan jeg begrense risikoen ved sparing i fond?

For å redusere risikoen anbefaler vi at du sprer midlene på flere fond og markeder.

En annen måte å spre risiko på er å spare månedlig. På den måten utnytter du de svingningene som normalt er i aksjemarkedet til din fordel. Når du kjøper andeler i et fallende marked, vil du få flere andeler for samme kjøpesum. Når markedet så stiger igjen, vil du ha flere andeler som øker i verdi. Slik kan du faktisk tjene på at markedet faller innimellom.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken risiko innebærer fondssparing i forhold til vanlige aksjer?

Ettersom fondene kan plassere større beløp i ulike aksjer og verdipapirer, innenfor ulike bransjer og land, spres risikoen på en bedre måte enn om du selv kjøper aksjer. 

En annen måte å spre risiko på er å spare månedlig. På den måten utnytter du de svingninger som normalt er i aksjemarkedet til din fordel. Når du kjøper andeler i et fallende marked, vil du få flere andeler for samme kjøpesum. Når markedet så stiger igjen, vil du ha flere andeler som øker i verdi. På denne måten kan du faktisk tjene på at markedet faller innimellom.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvilken valutarisiko innebærer investeringer i utenlandske fond?

Kjøp av andeler i fond forvaltet av utenlandske forvaltere skjer i norske kroner, men oppgjøret til forvalter blir vekslet om i fondets valuta. På fondsoversikten oppgir vi fondskursen i fondets valuta, og hvilke valutasort fondet er notert i. Dersom du klikker på valutasorten, vil du se valutakursen regnet om i norske kroner.

En investering i f.eks. Fidelity International innebærer en eksponering overfor dollar. Skulle NOK synke i verdi, vil avkastningen i utenlandsfond målt i NOK øke. Det motsatte skjer naturlig nok om NOK stiger i verdi.

Risikoen kan reduseres ved hjelp av finansielle instrumenter eller ved å velge et fond som plasserer i mange forskjellige land. For en norsk investor anbefaler vi å plassere deler av finansformuen uavhengig av norsk økonomi.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan måle risiko ved sparing?

Ulike fond har ulik risikoprofil. Noen fond investerer med stor både geografisk og bransjemessig spredning, for eksempel globale fond. Normalt vil slike fond har en lavere risiko. Andre fond, som investerer mer begrenset, for eksempel innenfor en bransje eller et mindre geografisk område, har et mindre investeringsunivers og har derfor ofte en noe høyere risiko. En annen måte å måle et fonds risiko på, er å måle fondets kurssvingninger. For å beregne kurssvingninger opp og ned, brukes gjerne standardavvikberegninger. Et stor standardavvik betyr store svingninger og dermed høyere risiko.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor må jeg være så langsiktig ved sparing i aksjefond?

Erfaringer viser at markedet stiger over tid, mens svingningene kan være store på kort sikt. Risikoen blir derfor lavere med en lang tidshorisont.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan jeg selv starte sparing i nettbanken?

I nettbanken er det lett å starte egen sparing også uten å kontakte en rådgiver:

Du finner mer informasjon i nettbanken under menypunkt Sparing.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan endrer jeg min Spareavtale?

Du kan enkelt endre spareavtalen din under Spareavtale. Her kan du endre trekkdato og beløp, og justere fordeling og hvilke fond som skal inngå i spareavtalen.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Tilbyr Skandiabanken sparing til barn?

Ja, du kan enkelt opprette en spareavtale i fond under Spareavtale. Her kan du velge en av våre anbefalte sparepakker, eller sette sammen en sparepakke selv.

Sparepakken Barnesparing passer ypperlig for sparing til barn dersom du tenker å spare i 5-10 år. Du kan selvsagt endre eller avslutte spareavtalen når du måtte ønske, og det er ingen kostnader tilknyttet dette.

Alternativt kan du starte en tradisjonell banksparing ved å opprette en fast overføring til ønsket konto.

Sparing i barnets eget navn
Det er ikke mulig å spare i barnets navn i Skandiabanken, men både fondsandeler og innskudd kan overføres til barnet når det er fylt 18 år og har et eget kundeforhold i Skandiabanken.

Sparer du til barnet i ditt kundeforhold har du mulighet til å selv velge navn på både spareavtale og konto, for eksempel navnet på barnet du sparer til.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva menes med ulike fondstyper?

Fondstyper:

Det finnes mange ulike typer verdipapirfond. Hvilken som passer deg er individuelt og avhenger blant annet av ønsket risiko og tidshorisont. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere som hjelper deg med å finne de fondene som passer deg med fokus på dine behov- helt gratis og uforpliktende.

Pengemarkedsfond
Et pengemarkedsfond låner ut kortsiktige lån (varighet under 1 år) til ulike bedrifter. Bedriftene betaler da rente på disse lånene, og denne renten tilfaller deg som «utlåner», minus forvaltningsavgiften. Forvaltere passer på at pengene blir lånt ut til sikre bedrifter med god kredittrating, slik at det er liten sjanse for at bedriften går konkurs før lånet er tilbakebetalt.

Obligasjonsfond
Obligasjonsfond investerer i rentepapirer med løpetid som er lengre enn 1 år. I forhold til pengemarkedsfond vil forventet risiko og avkastning være høyere, men fortsatt en god del lavere enn aksjefond.

Det kan være store variasjoner i risiko og avkastning mellom obligasjonsfond. Dette avhenger av hvor lange rentepapirer fondet investerer i og hvor sikre rentepapirene er. En obligasjon vil ha høyere avkastning/risiko jo lengre løpetid det er på rentepapirene. Obligasjonsfond blir gjerne klassifisert i 3 forskjellige kategorier basert på hvor lange rentepapirer fondet investerer i. Disse er 0-2 år, 2-4 år og mer enn 4 år. I tillegg finner man obligasjonsfond som investerer i papirer med forskjellig sikkerhet. Her er det hovedsakelig to kategorier: Investment grade (sikrest) og High Yield.

Populære fond: Holberg Kreditt og Carnegie Corporate Bond. 

Anbefalt sparehorisont: minimum 2-3 år.

Kombinasjonsfond
Et kombinasjonsfond er et fond som investerer både i aksjer og rentepapirer. Det kan for eksempel være fond som investerer 50 prosent av forvaltningskapitalen i aksjer, og de resterende 50 prosent i rentebærende papirer. Fordelingen vil som regel variere mellom de ulike kombinasjonsfondene, og kan også variere over tid.

Kombinasjonsfondene deles inn i ulike grupper:

  • Norske kombinasjonsfond: Dette er et kombinasjonsfond som investerer forvaltningskapitalen i det norske verdipapirmarkedet.
  • Internasjonale kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond som har et internasjonalt mandat og som ikke kan klassifiseres under norske kombinasjonsfond.

Populære fond: Skagen Balanse 60/40, KLP kombinasjon, DNB Aktiv 80

Anbefalt sparehorisont: Avhenger av aksjeandel, men ligger mellom minimum 1 år til 5 år

Aksjefond
Et aksjefond er et fond som investerer sine midler i mange ulike aksjer, noe som fører til at risikoen blir betydelig lavere i forhold til å spare i enkeltaksjer. Aksjefond kan deles inn i flere kategorier i forhold til hvilke bedrifter fondet investerer i og geografisk plassering av disse selskapene. Våre rådgivere anbefaler å spre dine plasseringer i flere fondstyper og markeder for å redusere risikoen ytterliggere. Aksjefond passer for deg som har en lang sparehorisont, gjerne mer enn 5 år.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva koster et fond?

Du betaler ingen kjøpsgebyr når du handler fond i Skandiabanken, og vi tar heller ingen salgsgebyr.

Men alle verdipapirfond belastes med et årlig forvaltningshonorar. Dette honoraret går til forvaltningsselskapet, som betaling for forvaltning og administrasjon av midlene i fondet. Forvaltningshonoraret oppgis i en årlig prosentsats, og er høyere for aktivt forvaltede fond enn for indeksfond. Prisen varierer i dag fra 0,12 % - 2,75 %.

Enkelte fond har også suksesshonorar i tillegg til det faste årlige forvaltningshonoraret.

Ønsker du å få bedre avkastning enn markedet må du velge blant de aktive fondene. Da får du muligheten til å oppnå en høyere avkastning enn indeks, men risikerer samtidig også å få mindre. Er du derimot fornøyd med marginalt lavere avkastning enn markedet (indeksen), er passive indeksfond utmerkede sparealternativer.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er etisk merking av fond?

I vår Fondsliste kan du se hvilke fond som investerer i selskaper som anses som etisk uakseptable eller tvilsomme, og hvilke fond som har en positiv etisk profil. Vi har merket fond med ikonene; to grønne blad, et grønt blad og en rød varseltrekant.

Klikker du på ikonene for etisk merking i fondslisten kan du lese mer om hvorfor et bestemt fond har fått en gitt merking.

To grønne blad: Fond med særskilt vekt på etiske samfunnsansvarlige investeringer.
Et grønt blad: Fond som har innfridd grunnleggende krav for samfunnsansvarlige investeringer.
Rød varseltrekant: Det er kjent at fondet gjør investeringer som de fleste anser som etisk uforsvarlig.

Våre kunders syn på etiske investeringer samsvarer godt med de retningslinjer Stortinget har vedtatt, og som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland legger til grunn i sin forvaltning av oljefondet. Etikkrådets arbeid og Etikkrådets "svarteliste" blir vektlagt ved merking av fond.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan handle aksjer?

Du handler aksjer ved å gå til Sparing, Aksjer og Aksjehandel. Velg aksje fra listen eller søk opp ønsket aksje i feltet hvor det står Søk ticker/selskap.

Dersom du ønsker å handle en aksje du allerede eier kan du også gå via Mine aksjer og velge Kjøp ved den aktuelle aksjen.

Velg antall eller beløp som du vil kjøpe for, og hvilken pris du ønsker å betale per aksje. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan åpner jeg VPS-konto?

VPS-konto (Verdipapirkonto) genereres automatisk første gang du åpner en aksjekonto.

Du kan åpne aksjekonto her.

Du finner VPS-kontotnummer under aksjekontoen din på Totaloversikten.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Jeg har solgt aksjer, men får ikke overført penger ut fra aksjekontoen?

Når du selger en aksje, er det en oppgjørstid på to virkedager før pengene blir disponible for uttak. Du finner oppgjørsdatoen ved å velge Sparing - Aksje - Historikk. Datoen er merket Likviddato.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvorfor får jeg ikke endret gyldighetsdato på ordren min?

Det er ikke mulig å endre gyldighetsdatoen på ordrer som har gyldighet ut dagen. Dersom du har registrert en ordre som utløper minst en virkedag frem i tid kan du kontakte vårt aksjebord på telefon 55 26 02 22 så kan vi endre gyldighetsdato for deg.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan sletter eller endrer jeg en ordre?

Velg menypunktet Sparing, Aksje og Mine aksjer. Dersom du har aktive ordre, finner du Ordreovervåking som en gul linje over Mine aksjer . Velg den aktuelle ordren under Ordreovervåkning slik at den ekspanderes. Her kan du velge Slett eller Endre.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan søke om, endre eller avslutte en verdipapirkreditt?

Velg menypunktet Sparing, Aksje og Verdipapirkreditt. Her kan du søke om kreditt, endre og avslutte eksisterende kreditt.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan flytter jeg aksjer til Skandiabanken?

Velg menypunktet Sparing, Aksje og Flytt aksjer til oss.Legg inn VPS-kontoen du skal flytte aksjer fra, og velg hvilke aksjer du skal flytte.

Du kan signere elektronisk med BankID. Har du ikke BankID, skriver du ut flyttebrevet, signerer og sender det inn per post.


Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan får jeg sett ordredybden?

For å få tilgang til ordredybde må du abonnere på sanntidsinformasjon som koster kr. 99 per måned.

For å abonnere på sanntidsinformasjon velger du menypunktet Sparing, Innstillinger og Sanntidsinformasjon, og godkjenner avtale om sanntidsinformasjon. Her kan du også avslutte tjenesten om du ønsker det.

Ordredybde finner du også ved å søke om den aktuelle aksjen i Kurslister eller Markedsoversikt

Abonner på sanntidsinformasjon her

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvor lenge kan ordren min være gyldig?

Du kan registrere en ordre med gyldighetstid inntil 20 virkedager. Benytt gjerne kalenderen for å se hvilke datoer du kan velge.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva koster det å bruke alarmer?

Pris per mottatte SMS er 0,- i hele 2016.  Normal pris er 1,- per mottatte SMS.

Det er gratis å motta alarmer på e-post.

For å deaktivere alle alarmer: Send SKBN STOPP til 2077

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er forskjellen på en markedsalarm og en nyhetsalarm?

Markedsalarm sendes umiddelbart til valgte kanaler i det valgte kriteriet oppfylles, og blir deretter inaktiv.

Nyhetsalarmer sendes umiddelbart til valgte kanaler i det en aktuell nyhet blir offentliggjort, og forblir aktiv.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er en verdipapirkreditt?

Verdipapirkreditt er et produkt hvor du kan låne penger med sikkerhet i aksjer. Du kan benytte kreditten til kjøp av nye verdipapirer eller overføre penger til en av dine andre kontoer.

Merk at du må ha noe egenkapital for å kunne benytte deg av kreditten. Vi kan ta pant i dine fremtidige aksjer, men du må være innenfor egenkapitalskravet for den aktuelle aksjen (Aksjeverdi - belåningsgrad = egenkapitalskrav).

Aksjene som kan belånes har ulik belåningsgrad (inntil 70 %). Maks tilgjengelig for handel er hva du maksimalt kan benytte av innvilget kreditt i tillegg til egne midler, gitt høyeste belåningsgrad. I ordrebilde for den aktuelle aksjen vil du få opp disponibelt beløp for kjøp, gitt belåningsgraden til aksjen du ønsker å handle.

Vi gjør oppmerksom på at bruk av verdipapirkreditt medfører en økt risiko og anbefaler at du gjør deg kjent med hvordan produktet fungerer før du benytter det.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva er belåningsgraden på en aksje?

Belåningsgraden beskriver hvor mye et verdipapir kan belånes. Det vil være forskjellig belåningsgrad avhengig av hvilket verdipapir du kjøper.  

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Er aksjehandel tilgjengelig hele døgnet?

Du kan registrere en ordre når du måtte ønske, men en handel blir kun gjennomført i børsens åpningstid.

Dersom du endrer eller sletter en eksisterende ordre utenfor børsens åpningstid vil endringen først vise i nettbanken klokken 08:15 påfølgende børsdag.

Du kan registrere en aksjeordre ved å manøvrere deg fra sidene Markedsoversikt og Kurslister til ønsket aksje, eller ved å søke opp ønsket aksje i feltet hvor det står Søk ticker/selskap.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg åpne ny BSU-konto dersom jeg bryter kontrakten på nåværende konto?

Nei. Du kan kun ha en BSU-konto. Hvis du bryter kontrakten, kan du ikke åpne ny konto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hva skjer hvis jeg bruker pengene til annet enn bolig?

Tar du ut midler spart i BSU og benytter dem til annet enn godkjent formål, regnes dette som kontraktsbrudd og BSU-avtalen opphører. Banken kan da avslutte BSU-kontoen din og overføre resterende saldo til brukskonto.

Skattemyndighetene vil kreve at du tilbakebetaler innvilget skattefradrag. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg bruke innestående på BSU-kontoen til å betale renter og avdrag på mitt boliglån?

Midler spart i BSU kan benyttes til betaling av renter og avdrag på lån til ny, fast bolig. BSU-kontoen må være åpnet før du kjøpte boligen din for at du skal kunne benytte BSU-midlene til å betjene boliglånet.

Vi anbefaler alltid å sjekke gjeldende regler ved å lese på www.skatteetaten.no eller ved å kontakte ditt lokale ligningskontor

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg bruke innestående på BSU-kontoen min til kjøp av tomt?

Ja, dersom det er tomt til det som skal bli din faste bolig. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg bruke BSU-pengene til fritidsbolig?

Nei, det kan du ikke. Jfr. Skatteloven må midler spart i BSU benyttes til erverv av, eller nedbetaling av gjeld på ny fast bolig. Med fast bolig menes den boligen du til vanlig bor i og hvor du har ditt skattemessige bosted.

Mer informasjon finner du på www.skatteetaten.no eller ved å kontakte ditt lokale ligningskontor  

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg spare ulike beløp hvert år?

Ja. Du er ikke bundet til et fast årlig sparebeløp, og du kan tilpasse sparingen etter eget ønske. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg spare mer enn 25 000 i året?

Nei. Sparebeløp kan ikke overstige 25 000 kroner per inntektsår. Samlet innbetalt sparebeløp på kontoen kan ikke overstige 300 000 kroner.

Påløpte renter regnes ikke med i beløpsgrensene.

For å få skattefradrag for innskudd må beløpet være bokført BSU-kontoen senest 31.12. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Bryter jeg avtalen hvis jeg ikke sparer ett år?

Nei, du er ikke bundet til fast årlig sparing. Du kan tilpasse sparingen etter eget ønske.

Har du liten eller ingen skattbar inntekt ett år kan det lønne seg å ikke spare i BSU dette året, eller spare et lavere beløp for å utnytte skattefordelen maksimalt. Hvis skattefradraget overstiger samlet inntektskatt det aktuelle året, vil skattefradraget gå tapt., Du vil ikke få dette til gode ved et senere inntektsår. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan oppretter jeg BSU-konto?

Du kan opprette BSU-konto her.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan kan jeg flytte BSU-kontoen min fra en annen bank til Skandiabanken?

Hos oss kan du enkelt overføre din BSU-konto til oss i nettbanken, velg Flytte BSU-konto til Skandiabanken og gjennomfør veiviser. Du må skrive ut flytteskjema som du sender til avsluttende bank.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Tilbyr Skandiabanken månedlig sparing på Høyrentekonto?

Ja, vi tilbyr sparing på Høyrentekonto. Du kan enten selv overføre penger på Høyrentekonto jevnlig, eller du kan opprette et fast trekk fra ønsket konto til høyrentekonto.

Ønsker du å åpne Høyrentekonto kan du gjøre dette ved å velge menyvalget Oversikt når du er innlogget, og deretter Kontoer, og Åpne høyrentekonto.

Gå direkte til Åpne høyrentekonto her.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Kan jeg spare til pensjon i Skandiabanken?

Ja, du kan spare til pensjon i Skandiabanken. Vi tilbyr deg både mulighet til å spare i spareavtale, det vil si månedlig sparing i fond, og å spare ved å plassere penger i enkelt fond. 

Du kan starte spareavtale her.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Hvordan velger jeg belastningskonto for fond?

Trykk på fondshandel og her kan du velge den kontoen du vanligvis ønsker å overføre penger fra når du kjøper fond. Kontoen blir da forhåndsvalgt ved kjøp, men du kan alltid bytte til en annen konto.

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.

Når blir årsoppgaven tilgjengelig?

Årsoppgaven for 2016 ble tilgjengelig i nettbanken den 23. januar 2017. Beholdningsoppgave og Realisasjonsoppgave for fond ble tilgjengelig 10. februar 2017. Frist for å levere selvangivelsen er 30. april 2017. 

Hjalp dette svaret deg?
Ja Nei
Avbryt

Takk for tilbakemeldingen din!

Dette hjelper oss til å gjøre banken bedre.